Retshjælpsrådgivning - et godt tilbud til dig

Til fagene i LO Viborg

Vedr. Retshjælpsrådgivning for organisationernes medlemmer:

Tidligere har aftalen med advokaten/advokaterne som udgangspunkt været, at jeg laver en aftale om et konkret møde indenfor det konkrete aftalte tidsrum.

Virkeligheden har overhalet aftalen, da medlemmernes problemer omfatter forskellige advokater med diverse spidskompetencer. Dette har i realiteten betydet at der sjældent har fundet fysiske møder sted – til gengæld er medlemmerne blevet kontaktet telefonisk.

Det har vi nu taget konsekvensen af, og det er besluttet, at medlemmer fremover kun bliver kontaktet telefonisk.

Ny fremgangsmåde:

Når I får en henvendelse fra et medlem, der ønsker retshjælpsrådgivning skal I – som nu - få en kort beskrivelse af problemet.

Sende en mail til loviborg@mail.dk med beskrivelsen, medlemmets navn, telefon nr. og evt. mail.

Så bliver forespørgslen sendt videre direkte til advokatsekretæren, der videre formidler til rette vedkommende.

For at være sikker på at meddelelsen når frem, så bed om en kvittering for læst mail.

Hvis I oplever – gennem medlemmerne – noget der skaber utilfredshed, så henvend jer endelig!