Søg om legat fra LO SKIVE-EGNEN´s UDDANNELSESFOND  

Fondens formål er at yde legatbeløb til unge der søger uddannelse, herunder også kursusuddannelse indenfor fagbevægelsen.

Legatet kan tildeles personer, der er under, eller søger uddannelse og som opfylder et af følgende betingelser:

1.   Ansøgeren er medlem af et LO forbund.

2.   Èn af, eller begge ansøgeres forældre er medlem af et LO forbund.

3.   Ansøgeren er forældreløs.

Ønsker du at ansøge kan du hente skemaet her:  LO Skive-egnens uddannelsesfond ansoegningsskema.pdf

Ansøgningsfrist hvert år d. 10. marts.

 

LO Skiveegnen
Jægervej 12
7800 Skive
Tlf. 97 52 03 89