Retshjælp

Arbejdernes Retshjælp’s rådgivningskontor v/ Skive-egnen, Ring og bestil tid

  lea.jpg

Hvilke sager:
Arbejdernes Retshjælp yder gratis rådgivning i alle typer juridiske sager f.eks. om:

-Forsikringsproblemer
-Erstatning
-Skilsmisse/separation
-Arveret
-Køberet
-Socialret
-Arbejdsret med videre.

Ovennævnte er blot eksempler på sager. Kom og få en snak med retshjælpens jurist, hvis du er i tvivl.

 

Hvordan
Der ydes juridisk rådgivning og/eller bistand til skriftlig henvendelse til modpart, offentlige myndigheder m.v samt bistand til eventuel ansøgning om fri proces. Retshjælpen udfærdiger ikke dokumenter. Såfremt sådanne bør udfærdiges vil retshjælpens jurist henvise til advokatbistand.

Henvendelse skal fortrinsvis ske personligt. Undtagelsesvis kan telefonisk rådgivning gives, såfremt du af en eller anden årsag er forhindret i personligt fremmøde, f.eks. på grund af sygdom.

Såvel retshjælpens jurist samt kontorets se-kretær har tavshedspligt. Ingen oplysninger videregives uden rådssøgendes godkendelse. Hvert skridt i sagen aftales naturligvis mellem rådssøgende og retshjælpens jurist.

 

Formål
Arbejdernes Retshjælp har til formål at yde retshjælp og rådgivning i enhver form for juridisk rådgivning.

Retshjælpens rådgivning er åben for alle og er gratis.


 

Henvendelse:

HVER ONSDAG

Kl. 16.00 – 18.30

JÆGERVEJ 12

7800 SKIVE

 

Aftal tid For gratis juridisk bistand på telefon: 97 52 03 89

Mandag – torsdag        kl. 09.00 – 15.00

Fredag                          kl. 09.00 – 12.00

 


 

Historie
Arbejdernes Retshjælp blev startet i november 1983 af Arbejdernes Fællesorganisation på Skiveegnen.

Arbejdernes Retshjælp har til formål at betjene alle borgere i Skive, Fjends, Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup kommune.