Forretningsudvalget for LO Silkeborg-Favrskov


Viggo Thinggaard, formand
HK Østjylland

Svend Skov Jensen, næstformand
Dansk Metal

Jens Svenningsen, kasserer
3F Silkeborg

Lars Bundgaard, Dansk Metal
André Nørlund Vangsgaard, FOA Randers
Maria Glud Nielsen, FOA Randers
Ulla Gram, FOA Silkeborg
Per Brobæk Madsen, FOA Silkeborg
Per Thorendahl, 3F, Transport, Logistik og Byg
Kai Høstrup, 3F Søhøjlandet
Ivan Mortensen, BAT
Jens Ole Olsen, TL MidtVest
Lars Sørensen, TL MidtVest
Hans-Henrik Hansen, HK Østjylland