Som man råber i skoven…
Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Dansk Byggeri har udarbejdet en rapport om kommunernes erhvervsvenlighed, hvori de har oplistet landets kommuner i en rækkefølge, hvor den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark er Vejen kommune.

Jeg er ikke i tvivl om, at Vejen kommune har rammer som Dansk Byggeries analytikere synes er rigtigt gode, men er det et korrekt billede af, hvad der virkelig er godt for det danske erhvervsliv?
Efter min mening så er svaret nej!

Kultur, gode skoler, ordentlig børnepasning, værdig omsorg for vores forældre, billige og gode boliger, adgang til et rigt fritidsliv, og et velfungerende sundhedsvæsen er i dag absolut væsentlige forudsætninger for, at virksomhederne kan udvikle sig.

Kort sagt et effektiv, offentligt og solidarisk samfund.
Den formel som Dansk Byggeri har udarbejdet sine konklusioner på har sit udgangspunkt i det 20. århundrede: Masseproduktion, ufaglært arbejdskraft, maskinerne først - mennesket sidst. Det er en filosofi, som giver superliberalisterne i tænketanken CEPOS våde drømme.

Og mærkeligt nok, viser det sig, at der på trods af en rangering i bunden af Dansk Byggeriers liste, så har bl.a. Aarhus og Københavns kommuner lang de største investeringer - det er simpelthen her virksomhederne ønsker at etablerer sig.

Jeg forestiller mig følgende samtale på direktøren for Dansk byggeri Lars Storr-Hansen kontor:

”Jeg vil have en rapport, som dukker de store røde kommuner. Alt hvad der lugter bare lidt af offentlig virksomhed skal miskrediteres, hvis der er sociale klausuler, der stiller krav om, at vi skal tage lærlinge når vores medlemmer arbejder for kommunerne så skal de straffes. Jeg vil have, at konklusionen bliver, at velfærd bidrager negativt til virksomhedernes udviklingsmuligheder.”

Som man råber i skoven får man svar, og det er tydeligt, at Dansk Byggeris formål med undersøgelsen aldrig har været at lave et stykke lødig forskning. Konklusionerne har simpelthen været skrevet på forhånd. Hensigten med hele manøvren er at bruge rapporten i et politisk spil - ikke at gøre os klogere på, hvad der skaber et godt grundlag for erhvervslivet ude i kommunerne. Undersøgelsen er et stykke ideologisk bestillingsarbejde af værste skuffe.