For lidt for sent


I stedet for ideologisk betinget udflytning af statslige arbejdspladser har vi brug for investering i letbane, tog og især vejnettet i Østjylland

Af Ole Christiansen, formand for LO Aarhus

Den nye regerings politiske grundlag rummer flere overraskelser, end hvad øjet først ser. I rækken af ubehageligheder bør opmærksomheden også rettes mod regeringens infrastrukturelle planer.

Udover at regeringens politik spalter socialt, lægger den også op til helt praktisk at grave kløften mellem København og provinsen endnu dybere.

I Østjylland kan vi således se frem til, at E45 tilføres et minimalt beløb i forhold til, hvad behovet er for at opretholde gode transportmuligheder for arbejdsstyrken. Alle eksperter og interesseorganisationer har peget på, at E45 er absolut afgørende for at sikre gode forbindelser. Alligevel spises vi af med peanuts. Der lægges op til en udvidelse med to spor på motorvejen mellem Aarhus og Skanderborg. Men ærlig talt: Det løser ingenlunde de kø-problemer helt almindelige mennesker oplever hver dag til og fra Aarhus.

Så hallo, derovre på Djævleøen, kan I høre os? Vil i høre os? Vi har brug for mere letbane, bedre jernbane og udvidelse af E45 fra Vejle til Randers NU!

Regeringens politik er nærmest en fornærmelse mod almindelige mennesker, der selvfølgelig ikke ønsker at bruge deres tid i kø ind og ud af Aarhus. På trods af at man i regeringsgrundlaget siger det modsatte, er politikken med til at uddybe kløften mellem provinsen og København.