Det er jo også borgerne, det går ud over


Af formand for LO Silkeborg-Favrskov, Viggo Thinggaard og formand for Fagligt Fællesskab, Ulla Gram

Hvor få voksne skal børn møde i daginstitutionen? Hvor meget skal medarbejderen i ældreplejen være en hvirvelvind, som den ældre knap når at hilse på? Hvor mange svage elever skal betale prisen for en skole med en stadig mere presset hverdag? 

Nu skal I på budgetseminar, byrådspolitikere i Silkeborg Kommune, og vi vil gerne give jer et budskab med i bagagen. Det kunne jo godt være fortællingen om, hvor meget yderligere besparelser vil ramme vore medlemmer på de offentlige arbejdspladser. Den har vi imidlertid fortalt så mange gange, at I nok nærmest forventer at få den igen.  

Nej, vi vil hellere vende den om: Hvor meget vil det ramme borgerne? Har I aftalt med forældre, hvor mange ansatte, der skal være til at passe deres børn i daginstitutionerne? Har I aftalt med de ældres pårørende, at deres far eller mor godt kan vente lidt længere på en lidt dårligere daglig omsorg? Med andre ord: Har I afstemt med borgerne, hvor meget den kommunale service må blive forringet, eller tager I chancen og tænker, at det går jo nok? I tror måske, at de ikke opdager det?

Tro os: De har for længst opdaget det. Vore medlemmer er gennem flere års sparerunder blevet tvunget til at løbe stærkere. Hvilken effekt tror I, det har haft på servicen? Tror I for eksempel, at forældre finder det i orden med en enkelt voksen til 14-16 børn på børnehavens stue eller en enkelt voksen på en legeplads med et halvt hundrede børn?

Den slags forhold findes allerede i virkelighedens verden, og mange andre eksempler kunne nævnes. Overalt på det kommunale område betaler borgere prisen for nedskæringer i form af dårligere livskvalitet, frustrationer, usikkerhed og utryghed. Det gælder på børneområdet, på skoleområdet, på ældreområdet og på handicapområdet. Alle steder oplever kommunens borgere forringelser, når der spares på personalet. Har borgerne sagt ja til at acceptere det? Har I spurgt dem?

Nu er der lagt op til, at der igen skal spares, blandt andet forholdsvis meget på administrationen. Det er medarbejdere, der for en stor dels vedkommende har direkte borgerkontakt. Har borgerne på forhånd godkendt længere ventetider og længere sagsbehandlinger?

Det administrative personale er med til at binde det hele sammen. Skæres der her, får det hele systemet til at fungere mere trægt og tungt. Alt det ved I jo godt. I ved også godt, at der faktisk ikke er mere at hente på børneområdet, skoleområdet, ældre- og handicapområdet, det grønne område osv., så hvorfor ikke tænke jer om en ekstra gang? Silkeborg er jo ikke en fattig kommune, tværtimod er vi jo ret rige med en hel del penge i kassen. Hvor stor skal kassebeholdningen være, før I er tilfredse? Og hvorfor skal Silkeborg Kommune være én af de danske kommuner, der afdrager forholdsvist mest og hurtigst på gælden?

Nu kommer motorvejen, og Silkeborg vil gerne styrke sig som bosætningskommune. Har I fortalt kommende borgere om det pressede kommunale serviceniveau? Måske ville det være en god ide i stedet at få et nyt og godt image som kommunen med det høje serviceniveau. Måske skulle I starte med at tage de planlagte besparelser af bordet. I har muligheden. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Har I den?


Bragt i Midtjyllands Avis 13. august 2016.