NYT fra Vækstforum:

39 millioner til inklusionsprogram


Med programmet INKLUSIONmidt vil Regionen øge indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og bidrage til at øge arbejdsstyrken. LO byder ind som operatør.

Efter forslag fra bl.a. Viggo Thinggaard har Det regionale Vækstforum på sit seneste møde besluttet en særlig inklusionsindsats for perioden 2016-2020. Indsatsen, der har fået navnet INKLUSIONmidt, har tre hovedprioriteter:

- Flere virksomheder skal bidrage til inklusion af borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

- Indslusningsforløb for disse borgere skal blive mere effektive.

- En mere kvalificeret og specialiseret erhvervsservice målrettet socialøkonomiske virksomheder.

Regionen søger derfor nu en operatør til at styre og koordinere programmet. Operatøren skal ikke selv være udførende i forhold til programmets aktiviteter, som vil blive udført af partnere og underleverandører.

LO i region Midtjylland ansøger om rollen som operatør. LO-fagbevægelsens kendskab til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter vil være af stor betydning for at løfte opgaven. Ansøgningen skal være indleveret senest den 18. september, og de indkomne ansøgninger vil blive behandlet på Vækstforums møde den 21. oktober 2015.

 

INKLUSIONmidt - Forslag til inklusionsprogram 2016-2020

Ansøgningstekst  til operatør

 

For nærmere oplysninger – kontakt:
Viggo Thinggaard - 2121 3966 • viggo.thinggaard@hk.dk
Søren Larsen - 2166 0429 • sl@lomidt.dk.