Vi er paraplyorganisation for LO fagforeningerne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner


Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private- og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

 

Julehilsen fra LO Nordvestjylland

Året 2018 har været præget af både glæde og sorg. Vi kan glæde os over at

Motorvejen blev indviet i efteråret. Men desværre mangler der 7 km motorvej rundt om Herning, så der kan køres på motorvej hele vejen til hovedstaden.  I

Nordvestjylland oplever vi fremgang for flere af de faglærte områder, og der er

næsten fuld beskæftigelse i flere fag. Men vi mangler elevpladser til de unge mennesker og vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft, hvis virksommere ikke tager flere elever ind.

Det politiske år har været præget af det snart er valg. Skattelettelse til de rige og billigere vægtafgift, og lavere ydelser til de fattige har præget finansloven. Ja og så øen Lindholm, hvor de afviste asyl og de udviste kriminelle som ikke kan sendes til deres hjemlande af forskellige årsager.
På dagpengeområdet kom regeringen til fornuft efter massivt pres fra fagbevægelsen og ændrede opholdskravet for danskere der har arbejdet i udlandet.
Desværre er der nu 64.500 børn der lever under fattigdomsgrænsen, det kan vi ikke være bekendt med den gode økonomi vi har i Danmark.

Derfor støtter LO Nordvestjylland frivillige organisationer i Lemvig, Struer og

Holstebro kommuner, i deres arbejde med at give julepakker til mennesker

som ikke har for meget til julen. Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer og

samarbejdspartnere i Nordvestjylland en glædelig jul og et godt nytår.

 

LO Nordvestjylland

Formand Hans Enevoldsen

LO Nordvestjylland