LO - tæt på dig LO Århus har tre kommunalpolitiske udvalg i vores dækningsområde: LOkal Odder, LOkal Skanderborg og LOkal Samsø.


På den måde rykker LO tættere på dig og din fagforening, selv om du bor uden for Århus Kommune. Du finder kontaktinformationerne nedenfor: 


LOkal Odder

Krøyer Kielbergsvej 32
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 03 92
E-mail: lalo@danskmetal.dk

Udvalgsmedlemmer i LOkal-Odder:

Formand: Lars Olsen, Dansk Metal, Skanderborg-Odder

 

LOkal Samsø

Smedegade 21, 8305 Samsø
Tlf. 70 30 09 39
E-mail: lo@lo-samsoe.dk


Udvalgsmedlemmer i LOkal Samsø:

Formand: Kjeld Bønkel, 3F Samsø

 


LOkal Skanderborg

Krøyer Kielbergsvej 32, Postboks 503
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 03 92 
Mobiltlf. 24 41 80 92
Telefax: 86 51 10 12
E-mail: lo@lo-skanderborg.dk

Udvalgsmedlemmer i LOkal Skanderborg:

Formand: Palle Langkjær, Dansk Metal Skanderborg-Odder

 

Gratis socialrådgivning i Skanderborg          

 

Alle medlemmer af LO fagforeningerne i Skanderborg kan få gratis hjælp inden for nedenstående områder med relation til jobcentret:

 

- Lovgivning
- Udformning af klager
- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Familieafdeling
- Oversættelse af skriv fra myndigheder
- Bisidder ved møder med forvaltningen
- Øge forståelse og viden om de krav der stilles til sygemeldte

 Hvem: LO's socialrådgiver Susanne Gregersen 

Hvor: hos FOA på Villavej 7 i Skanderborg
Hvornår: tirsdag i ulige uger mellem klokken 16.00 og 18.00 i ulige uger.

Du kan få mere info og lave aftaler ved henvendelse i din fagforening.

Du er også meget velkommen til at kontakte Susanne Gregersen på telefon 25 11 82 88 for aftale.

 

Venlig hilsen

LO Skanderborg