Fakta om LO #1

LO Danmark ejes af hovedforbundene dvs., at det er 3F, Dansk Metal, FOA og HK mfl., som er medlem af LO Danmark og betaler et medlemsbidrag til LO Danmark.

LO Aarhus er derfor ikke medlem af LO Danmark!

LO Aarhus ejes af 21 fagforeningerne i Aarhus, de betaler et kontingent til LO Aarhus. Fagforeningerne repræsenterer 47.000 medlemmer fordelt på alle fagforeningerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune. 

MEDLEMSORGANISATIONER:

 • 3F Aarhus Rymarken
 • 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus
 • HK Privat Østjylland
 • HK Kommunal Østjylland
 • HK Handel Østjylland
 • HK Stat Østjylland
 • Blik- og Rørarbejderforbundet kreds Østjylland
 • Dansk El-forbund Afdeling Østjylland
 • Dansk El-forbund Vestsjælland
 • Rengøring- og Service-forbundet
 • Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Malernes Fagforening Øst Vest
 • Teknisk Landsforbund Østjylland Aarhus
 • Dansk Metal Århus
 • Dansk Metal Skanderborg-Odder
 • Fødevareforbundet NNF Østjylland
 • Socialpædagogerne Østjylland
 • Dansk Metal Tele Vest
 • FOA Fag og Arbejde Århus

 

Fakta om LO #2

LO Aarhus ledes af en bestyrelse, bestyrelsen består af Aarhus´ fagforeningers formænd, samt repræsentanter fra Skanderborg, Odder og Samsø kommunes lokale LO samarbejde.

Der vælges en formand for LO Aarhus, han eller hun vælges af et repræsentantskab bestående af ca. 220 tillidsmænd og kvinder fra de tilsluttede fagforeninger.

LO Aarhus formål er at koordinere medlemsorganisationernes indsats, hvor der er behov for dette.

LO Aarhus er arrangør af 1 maj aktiviteterne, LO Aarhus arrangerer de manifestationer, som eksempelvis demonstrationerne mod ”omprioriteringsbidraget” i maj, samt OK kampagnen, som sætter fokus på, hvad en overenskomst er, og hvorfor det er så vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening.

 

Fakta om LO #3

LO Aarhus er fagforeningernes politiske del.

I Danmark er det via folketinget og lovgivning sikret at organisationerne, herunder fagforeningerne skal inddrages i beslutningerne og i udmøntningen af beslutningerne.

LO Aarhus er derfor med ved forhandlingsbordet i kommunerne, i Regionen, i vækstråd, Kompetanceråd osv. så lønmodtagernes interesser bliver varetaget.

Man kan kalde LO Aarhus for en ”Lobby” organisation, som skal sikre at lønmodtager interesser bliver hørt.

Eksempel: Aarhus kommune har lige vedtaget en boligpolitik, som skal sikre, at der bygges almennyttige boliger, som folk med en almindelig indtægt, har råd til at bo i. LO Aarhus startede den debat, som nu har ført til, at kommunen nu kræver at en del af nybyggede boligområder skal være almennyttige.

Eksempel. Aarhus kommune udvikler til stadighed de klausuler, som skal sikre at de virksomheder, der leverer tjenesteydelser, skal overholde de aftalte overenskomstmæssige løn og arbejdsforhold, at de har unge i lære, og at arbejdet foregår på danske vilkår. LO Aarhus er initiativtager til de fleste af de klausuler, der er besluttet i Aarhus byråd.


LO's nye rolle

LO Danmark forhandler i disse dage de såkaldte 3 parts aftaler

 

Pt. handler forhandlingerne om, hvordan vi sikre, at der uddannes nok unge til at blive smede, kokke, struktører osv. Der forhandles om, hvordan vi får arbejdskraften opkvalificeret, så de mange ufaglærte får mulighed for at få anerkendt deres dygtighed og viden, sammen med et tilbud om, at de kan få et bevis på deres kunden.

 

De sidste 25 år har LO´s rolle ikke været at deltage i de store forkromede reformer.

 

Forbundene har i stedet ordnet ærterne ved forhandlingsbordet når overenskomsterne skulle fornyes, hvor vi bl.a. har sikret den 6. ferieuge, arbejdsmarkedspensionen og uddannelsesfondene.

 

De seneste år er de enkelte forbunds dagsorden dog blevet mere og mere forskellige.

Den enighed der var imellem de forskellige forbund var det, der fik gennemført de seneste reformer, men den enighed er desværre væk i dag. Derfor lykkedes det ikke at udvikle overenskomsterne i takt med de ny behov arbejdsmarkedet har fået.

 

Derfor er det nødvendigt at LO igen har påtaget sig en mere aktiv og udadvendt rolle, som samlende faktor og forhandlingspart overfor regering og arbejdsgiverforeningerne DA og DI.

 

Hvilke dagsordner er der så at tage fat i? Uddannelse er vigtig og vi mangler nye unge håndværkere, men også emner som, hvordan vi sikrer ordnede forhold og fair konkurrence fra udenlandske virksomheder via fx kædeansvar, hvordan vi skal dække virksomheder som UBER af, så enkeltkontrakter ikke kommer til at erstatte kollektive aftaler og hvordan vi sikrer, at der bliver fokuseret på et bedre arbejdsmiljø, er helt centrale for LO.

Som svar på mit indledende spørgsmål; JA LO kan bruges til noget. LO udfylder en vigtig funktion, og hvis man nedlagde LO, ville det være nødvendigt at opfinde noget der ligner.