Formand: Lis Søballe Jensen, 3F Rymarken Århus

Kasserer: Bent Vagn Olsen, Fødevareforbundet NNF Østjylland

Næstformand og sekretær: Metha Pedersen, 3F Rymarken Århus

Bestyrelse: Arne Christensen, 3F Rymarken Århus

Bestyrelse: 

Suppleant: Mogens Udengaard, FOA Fag og Arbejde Århus

Suppleant: Bjarne Nielsen, 3F Sommervej Århus


 

LO Faglige Seniorer.png

 

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2018

Mandag den 10. september kl. 13.00. 

Mødet starter kl. 13.00 med spisning. Der serveres 2 stk. smørrebrød, kaffe/the og småkager til en pris af 45 kr. pr. person.
Fra kl. 14.00: Medieverdenen. Orla Hav medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Olra kommer og fortæller, hvad der sker i Folketinget omkring Medieverdenen. 

Mandag den 8. oktober kl. 13.00.

Mødet starter kl. 13.00 med spisning. Der serveres 2 stk. smørrebrød, kaffe/the og småkager til en pris af 45 kr. pr. person.
Fra kl. 14.00: Den offentlige transport. Jeppe F. Sørensen fra Midt Trafik kommer og fortæller om rejsekort, flextrafik, handicapkørsel, flextur, flexbus og patientbefordring.

Mandag den 19. november kl. 13.00.

Mødet starter kl. 13.00 med spisning. Der serveres 2 stk. smørrebrød, kaffe/the og småkager til en pris af 45 kr. pr. person.
Fra kl. 14.00: Underholdning med Ram & Sjang.
Bindende tilmelding til møderne senest 8 dage før til:
Lis Søballe Jensen
Mail: lis.birgit@outlook.com
Mobil: 5070 70 26 - træffes bedst mellem kl. 19:00 og 20:00


Betaling for forplejning finder sted på dagen til Bent Vagn Olsen.

Skovvangsvej 127.png

Alle arrangementerne finder sted på
Skovvangsvej 127,
8200 Århus N.