27. marts 2017

DEBAT OM FRIVILLIGHED: Dagpengemodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet - ikke for Jette Skive!

Facebookopslag_billede_230317.png

Nedenfor finder du formand Ole V. Christiansens læserbreve fra den seneste tids debat om frivillighed og samskabelse.

Debatten udspringer af rådmand Jette Skives (DF) forslag om, at ledige dagpengemodtagere som en del af en frikommuneprojekt i Aarhus Kommune skal kunne arbejde frivilligt i de kommunale institutioner - eksempelvis inden for Jette Skives egen forvaltning 'Omsorg og Sundhed'.

Det kan LO Aarhus naturligvis ikke bakke op om! Dels skal dagpengemodtagere stå til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke for kommunen og Jette Skive. Dels må vi som samfund sørge for, at skellene mellem frivilligt og lønnet arbejde ikke udviskes, men forbliver skarpe og klare. Ellers risikerer vi, at det gode og stærke frivillige kræfter uforvarende resulterer i falig undergravning og social dumping.

Læs endelig videre, hvis du vil vide mere.

 

Dagpenge er en forsikring mod ’frivilligt’ arbejde

Læserbrev af Ole V. Christiansen, formand LO Aarhus i Aarhus Stiftstidende d. 10. marts 2017

Rådkvinde Jette Skive (DF) har her i avisen d. 7. marts foreslået, at dagpengemodtagere skal arbejde som ’frivillige’ på plejehjem og i institutioner under Aarhus kommune, idet man som frikommune vil ”skabe helt nye veje i samværet og samskabelse med borgerne”.

Tilbage i 2011 tænkte Dansk Folkeparti også nyt, da man sammen med de borgerlige partier og Det Radikale Venstre lavede en dagpengereform. En reform, der stadig skærer sig som en kniv i gennem det sikkerhedsnet, der har kendetegnet det danske arbejdsmarked: 10.000-vis af borgere har som følge mistet deres ret til dagpenge.

”Det skal kunne betale sig at arbejde,” lød det dengang fra politikere, som for de flestes vedkommende (i parentes bemærket) knapt har prøvet at arbejde selv! Reformen skærpede rådighedsreglerne. Nu skulle de ’dovne’ arbejdsløse have pisk og ikke gulerod som førhen. For fagbevægelsen var forligspartiernes virkelige dagsorden dog åbenlys. De danske overenskomster og lønniveau skulle presses ned og forringes.

Jeg ser Jette Skives forsøg med at sende ledige dagpengemodtagere i såkaldt frivilligt arbejde som en videreførelse af det tankegods, dagpengereformen bygger på. Konsekvensen af flere og flere frivillige i det offentlige er, at overenskomstfastsatte løn- og arbejdsforhold (igen) sættes under pres. Det er nu engang enhver arbejdsgivers drøm – særligt når økonomien knager – at ulønnede ’frivillige’ udfører arbejdet frem for ansatte, der kræver både løn og ordentlige vilkår.

LO mener, at en arbejdsløs på dagpenge skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Han/hun skal være aktivt jobsøgende og gennem uddannelse forbedre sine kompetencer. Den ledige skal kort sagt fokusere på sit kommende job, og det er dét, dagpengesystemet muliggør.

At betale til en a-kasse er et frivilligt valg, den enkelte tager. Det er en forsikring, der i tilfælde af arbejdsløshed giver den enkelte økonomisk sikkerhed samt tid og mulighed for at opkvalificere sig og finde nyt arbejde. Dagpengesystemet er dermed grundlaget for den fleksibilitet, der ruster det danske arbejdsmarked mod de krav, et stadigt skiftende og globalt marked stiller. Med et aarhusiansk erhvervsliv, der skriger på kvalificeret arbejdskraft, skal ledige ikke deponeres som ’frivillige’ i kommunale institutioner. De skal uddannes. De skal i arbejde.

 

Jette Skive vil bruge ledige dagpengemodtagere som frikommuneforsøgskaniner

Læserbrev af Ole V. Christiansen, formand LO Aarhus i Aarhus Stiftstidende d. 23. marts 2017

Rådmand Jette Skive (DF) har nu i to debatindlæg her i avisen (senest d. 21. marts) argumenteret for at slippe de mange lediges kræfter løs i byens institutioner.

Hun insisterer på at placeret Aarhus Kommune i en mere aktiv rolle som facilitator af samskabelse (frivilligt arbejde) Samtidig gør hun sig til talsmand for at arbejdsløse dagpengemodtagere skal kunne sættes til frivilligt arbejde.

Er projekt ’Samskabelse’ sat i søen for at komme borgerne til gode?  er det for at komme kommunekassen til gode? Eller er det endnu et angreb på lediges pligter og rettigheder og på dagpengesystemet?

Faktisk viser evalueringen af de hidtidige frikommuneforsøg med ledige dagpengemodtagere entydigt, at frivilligt arbejde ingen effekt har for den lediges beskæftigelsesmuligheder. Jette Skive kan derfor næppe have den lediges bedste i tankerne, når hun ønsker sig flere frivillige dagpengemodtagere på hendes magistrats afdelings institutioner.

Denne forestilling om, at frivilligt arbejde er i den lediges egen interesse, har vist sig at være forkert.

Jette Skives projekt er da også langt mere simpelt og mest af alt til hendes fordel. Hun ønsker at tvinge dagpengemodtagere ud i ’frivilligt' arbejde ved dels at fremstille dem, der nægter, som værende uden social bevidsthed og villighed til at yde en ekstra indsats for samfundets svageste og sig selv; dels ved at lempe reglerne for frivillighed, så ledige dagpengemodtagere kan arbejde 'frivilligt'.

Arbejdsløse dagpengemodtagere er gennem deres A-kasse forsikring forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, de skal være aktivt arbejdssøgende evt. opkvalificerer sig.

Når det så er sagt, så anerkende LO Aarhus det beundringsværdige arbejde tusindvis af borgere udfører frivilligt hver dag.

 

Du kan finde Jette Skives debatindlæg via disse links:

Jette Skive (DF) - http://stiften.dk/…/Arbejdsloese-kan-netvaer…/artikel/440627
Jette Skive (DF) - http://stiften.dk/…/At-vaere-frivillig-goer-…/artikel/443482