Velkommen til LO Aarhus


Vi er paraplyorganisation for 21 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.  Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail: lo@lo-aarhus.dk


 

LO-NY HJEMMESIDE.jpg

samarbejdsaftale-lille.jpgSamarbejdsaftale
Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

I begyndelsen af 1970'erne var jeg i erhvervspraktik.
Jeg fik et skema, hvor jeg kunne skrive 3 ønsker til, hvilken branche/fag jeg var interesseret i. Mit første valg var ØLKUSK.
Min skolelærer afviste mit udspil, så det blev mit 2ndet valg: Journalist og det på trods af at der blev drukket mindst lige så tæt på avisredaktionen som blandt ølkuskene, men så fik jeg 2 ugers erhvervspraktik på Næstved Tidende.
Det fik ikke nogen indflydelse på mit endelige valg, men det er alligevel 2 uger jeg aldrig har glemt.

Senere blev erhvervspraktikken afskaffet, og i dag har vi så den udfordring at rigtigt mange unge i folkeskolen ikke kender arbejdsmarkedet, og står uden indblik i eller viden om, hvad et ”normalt” arbejde er.
Derfor er erhvervspraktikken igen blevet aktuel.

LO Aarhus, Aarhus lærerforening m.fl. og en bred vifte af virksomheder og erhvervsorganisationer har taget initiativ til at genindføre erhvervspraktikken således at mere end hver tredje skole i Aarhus Kommune kan tilbyde sine 8. og 9. klasses elever erhvervspraktik. Læs samarbejdsaftalen her...


LO Aarhus tager ansvar


 

cover4.jpg

line.jpg

frivillige.jpgFrivillige er rygraden i det danske arbejdsmarked

LÆSERBREV AF OLE V. CHRISTIANSEN, FORMAND, LO AARHUS

Tusindvis af frivilliges indsats på de århusianske arbejdspladser bliver ikke nævnt når der holdes skåltaler på rådhuset.

Det kan undre at så stærk en grundfæstet institution, som tillidsmandssystemet forsvinder ud af fokus. Den danske arbejdsmarkedsmodels grundpiller er tillidsvalgte kvinder og mænd, og det er arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samarbejdsudvalgs-medlemmer osv. De bidrager hver dag til, at vi har et effektivt, konkurrencedygtigt og demokratisk arbejdsmarked.

Nogle af fordelene ligger lige for. Ikke mange lande har så få arbejdsnedlæggelser, som vi har i Danmark. Det skyldes ikke, at der ingen konflikter er på arbejdspladserne. Grunden til det er, at de tillidsvalgte griber ind og er med til at løse konflikterne, inden de udvikler sig. De tillidsvalgte er ligeledes nøglepersoner, når virksomhederne skal introducere ny teknologi, nye ledelsesformer og når der skal aftales nye vilkår til gavn for både virksomhederne og for medarbejderne. Her behøver vi ikke at skelne imellem private og offentlige arbejdspladser. De tillidsvalgtes rolle er i begge tilfælde afgørende.

Arbejdsmiljørepræsentanterne kæmper en daglig kamp for at hindre, at kollegaerne rammes af stress, nedslidning og ulykker. De er af stor samfundsmæssig værdi for ikke at tale om de menneskelige omkostninger, de er med til at forebygge. Det hele bliver bundet sammen af de hundredvis af aarhusianere, der engagerer sig i deres fagforeninger og for eksempel vælges til bestyrelsesmedlemmer der. De er med til at skabe den demokratiske kultur, som er en del af Danmarks DNA.

Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til på fagbevægelsens vegne at hylde tillidskvinden og tillidsmanden for deres uvurderlige bidrag til at vores by, deres bidrag til at virksomhederne, deres bidrag til at institutionerne er gode arbejdspladser for de aarhusianske lønmodtagere og deres bidrag til vores demokrati.


 

bundsgaard genvalgt.jpgDebat: Bundsgaard genvalgt trods ensidig borgerlig pressedækning

LÆSERBREV AF OLE V CHRISTIANSEN, FORMAND, LO AARHUS

Trods ensidig borgerlig pressedækning har et klart flertal i Aarhus valgt en politik, der sikrer en solidarisk og udviklingsorienteret by.

Trods møgsager i forvaltning, trods letbanekoks, så har flertallet af borgerne genvalgt Jacob Bundsgaard til at lede vores by de næste fire år. Fra LO Aarhus skal der lyde et 'tillykke Aarhus' og et tillykke til Jacob.

LÆS OGSÅ: LO formand opfordrer Enhedslisten og Alternativet til at melde klart ud

For LOs vedkommende er der en klar og tydelig dagsorden for de næste fire år. Vi prioriterer arbejdspladser, boliger som lønmodtagere har råd til at bo i, tryghed for vores ældre medborgere, gode skoler og institutioner.

LO Aarhus har fokus på at uddanne den næste generations håndværkere, og at kommunen sikrer, at dens leverandører overholder danske overenskomster. Vi forventer, at Aarhus tager bedre hånd om de svageste, ikke mindst vores syge kollegaer, og hjælper dem igennem en vanskelig periode, så de kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi er tilhængere af, at der både skal være plads til boliger og arbejdspladser inde i Aarhus. Det betyder også, at vi ikke er bange for at bygge højt, at vi skal have flere letbaner og et bedre vejnet både i og udenom Aarhus.

Aarhus har en lang og flot tradition med samarbejde imellem politikere, erhvervslivet og fagbevægelsen. Vi ser frem til at udvikle og forbedre samarbejdet til gavn for hele byen og borgerne.

LO Aarhus vil ligeledes gerne række hånden frem til pressen. Det er på tide, at den lokale presse stopper sit ideologiske felttog, og at pressen arbejder for at samle byen i stedet for at spalte den.


 

6. NOVEMBER 2017

Så kom LO Aarhus på forsiden af Politiken

LIVSLANG LÆRING

Politiken mener: Motivér kortuddannede til efteruddannelse.
Vi har et problem. Stadig færre tager voksen- og efteruddannelse, selv om der er skrigende behov for, at vi bliver uddannet til de voksende krav på jobmarkedet. Især de ufaglærte hænger. Uddannelseskløften vokser.
Hvad gør vi? Man kunne jo skrue en plan sammen, der skal styrke voksen- og efteruddannelsen. Og det er præcis, hvad regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne har gjort. Trepartsaftalen faldt på plads forleden, og på en lang række områder giver den rigtig god mening for både ufaglærte og andre:
Godtgørelsen til dem, der deltager i AMU-kurser, forhøjes fra 80 pct. af dagpengene til 100 pct. Der bliver ryddet op i efteruddannelsesjunglen. Der oprettes en omstillingsfond, der skal gøre det nemmere at efter- og videreuddanne sig på eget initiativ. De planlagte besparelser med omprioriteringsbidraget på AMU-området fjernes. Og der sættes penge af til at løfte regne-, skrive- og læsefærdigheder.
Hele 2,5 milliarder i alt.

SUPER GODT! Men godt nok?
Når man kan stille det spørgsmål, skyldes det, at vi står med to paradokser: Det største er de ufaglærtes manglende motivation.
Lagerarbejderen og kassedamen har i ekstrem grad brug for mere uddannelse, da der hvert år forsvinder 10.000 ufaglærte job. En brændende platform. Alligevel ser de underprivilegerede på uddannelsesområdet det ikke som et privilegium at få en plads på skolebænken. Tværtimod. Det har de nemlig mange års dårlige erfaringer med.
En rapport fra Undervisningsministeriet viser, at 62 pct. af ufaglærte mener, at de ’slet ikke’ eller kun ’i mindre omfang’ har brug for efteruddannelse. For andre grupper er det under 50 pct.
Det andet paradoks er, at arbejdsgiverne ikke i tilstrækkeligt omfang sender medarbejdere på efteruddannelse – selv om der er brug for et markant uddannelsesløft.
VIL TREPARTSAFTALEN ændre markant på de ufaglærtes og arbejdsgivernes motivation?
Den store styrke i aftalen er, at det økonomiske incitament til at tage en voksen- og efteruddannelse vokser.
Men der er ikke for alvor nye, originale greb i aftalen, der kan motivere den ufaglærte til at tage det uddannelsesskridt, der strider imod hans eller hendes natur.
inspirere og udfordre kollegerne til at efteruddanne sig, som foreslået af den århusianske LO-formand Ole V. Christensen i Ugebrevet A4.
Eller det kunne være håndfaste krav til arbejdsgivere om at planlægge uddannelsesindsatsen bedre og sende flere på voksen- og efteruddannelse.
Trepartsaftalen er et stort skridt i den rigtige retning.
Men hvis vi for alvor skal sætte gang i en markant uddannelsesrevolution for de kortuddannede, skal vi også have ansvarlige aktører og mekanismer på den enkelte arbejdsplads, der kan presse forandringerne igennem.
pmj


 

Idag var LO Aarhus i Jyllands-Posten
Det sker ikke hver dag skal jeg hilse og sige.
Baggrunden er selvfølgelig et forsøg på at miskrediterer fagbevægelsens samarbejde med de socialt ansvarlige partier S, SF og Enhedslisten. Men for en sikkerheds skyld, og så Jyllandspotten fatter det. LO Aarhus samarbejder med de 3 partier både i hverdagen og op til byrådsvalget.

Ole V. Christiansen, Formand LO Aarhus

 

b.jpg

Jyllands-Posten 25. oktober 2017

Fagbevægelsen dropper samarbejdsaftale med de røde partier i Aarhus

LO Aarhus vil ikke lave en detaljeret samarbejdsaftale med S, SF og EL forud for valget.

Forpligtende samarbejde og løbende dialogmøder var blandt elementerne i en aftale, som paraplyorganisationen LO Aarhus og partierne S, SF og Enhedslisten indgik forud for de seneste kommunalvalg i 2009 og 2013.

Læs mere her!


 

a.jpg

Jyllands-Posten 25. oktober 2017

”Der er i hvert fald ikke blevet udliciteret noget af betydning”

Fagforeninger i Aarhus har svært ved at pege på, hvad de konkret har fået ud af at støtte S, SF og EL. Formand for DF er forundret over, at partiet ikke også får støtte.

Når paraplyorganisationen LO Aarhus og fagforeningen 3F Aarhus Rymarken bliver bedt om at give eksempler på, hvad de fik ud af at støtte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten med bl.a. valgmateriale og bannere i valgkampen i 2013, er der ikke umiddelbart nogen klokke, der ringer.

Læs mere her!


 

REGIONSVALG 2017


 

Ole_Projekt-lille.jpgDet Radikale Venstre og Regeringen vil have flyttet halvdelen af alle uddannelsespladser væk fra byerne


Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

Danmark på vippen, var navnet på en konference jeg deltog i forleden.

Konferencen fandt sted i Brande i en gamle nedlagt remisse, meget flot. Foran mig sad et par lokalpolitikere fra det jyske højland, deres samtale drejer sig om at de vil have gennemført en lov der sikre at mindst 25 procent af alle uddannelsesstedet skal flyttes væk fra Aalborg, Aarhus, Odense og København, de skal flyttes ud i landkommunerne. De smiler konspirativt til hinanden, jeg har en fornemmelse af at de ikke bryder sig meget om Aarhus, og i hvert fald kan de ikke lide Kjøvenhavnerne! Remissen vi sad i symboliserede vel egentlig meget godt, den forandring Danmark har gennemgået, fra landbrugsland til industri og videnssamfund.

Størstedelen af togdriften til brande stoppede i 1971, og bruges nu til cykelsti og turister.

Til gengæld er der i dag motorveje overalt, de bringer dig f.eks. fra Brande til Aarhus på 50 minutter! Fandt jeg ud af. Danmark skrumper dag for dag.De to herrer brokker sig stadig, ”byerne stjæler vores unge”, hører jeg de siger, ”når de først er kommet til Aarhus, gider de ikke komme tilbage igen”. En af metoderne til at få ungdommen til at blive i Brande! Er så at få universitet, professions skoler mv. flyttet til eksempelvis Brande.

Men også udflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen skal ifølge forslaget til finansloven ramme flere.

Igennem en årrække har især Dansk Folkeparti lagt den danske statsadministration for had, ordet DJØF er blevet et skældsord og udflytningen til provinsen, er straffen!

Det er mig en gåde at Socialdemokraterne er hoppet på den vogn, eller sagt med andre ord, oplever jeg at det er den laveste fællesnævner som pludselig bliver målet, hvad det kan komme til at koste Danmark er ikke undersøgt ordentlig, men at der er personlige omkostninger ved at blive flyttet væk fra familie, venner, skole og institution er vel klart.

I øjeblikket er vi i gang med at centraliserer sygehusene i vores land, i debatten frem mod beslutningen, var der nærmest oprør i dele af landet, men når man spurgte befolkningen, så ville de fleste behandles på et af de store centrale hospitaler, som f.eks aarhus universitets hospital, de små lokale sygehuse blev valgt fra.

Jeg er de seneste 3 år med held blevet behandlet for en kræftlidelse, undervejs besøgte jeg flere forskellige hospitaler, og det er bestemt ikke nogen hemmelighed at behandlingerne på Aarhus universitets hospital, klart var den bedste oplevelse.

Så ude i provinsen vil man gerne have nærhed, men når lokummet brænder så falder valget på det de store byer kan. Ekspertise og rutine.

Min opfordring er at de store byer må samarbejde mere, som modvægt til den politik som organisationer som Danmark på vippen og en række partier i folketinget er fortaler for.

Og så skal den lige ud mellem sidebenene, Provinsen vil gerne have flyttet en stor del af byernes værdier ud, men de sociale udfordringer som er koncentrerer der, har jeg ikke hørt at de vil deles om.

Mine 2 venner på bordet foran kæmper ihærdigt med at bekræfte hinanden i at der er meget langt fra Brande til både København og Aarhus.

Det tog mig mindre end 50 minutter at køre fra Aarhus C til Brande! Ca. ligeså længe, som at køre på langs igennem Aarhus i myldretiden! Tid og afstand er et relativt begreb.


 

 

 

DEBATARRANGEMENTET ER AFLYST PÅ

GRUND AF FOR FÅ TILMELDTE.

 

LO-Aarhus og Tænketanken Cevea inviterer til debatarrangementet:

Kommunens rolle på fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked står over for massive forandringer. 900.000 danske job er i risiko for at blive automatiseret i løbet af bare 10 til 20 år, viser en analyse fra Cevea. Særligt rutinepræget arbejde er udsat og stadig flere borgere er i fare for at blive overflødiggjort på arbejdsmarkedet som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Hvis ikke vi gør noget.

For fremtidens arbejdsmarked er, hvad vi sammen gør det til. Og kommunerne bliver her en afgørende spiller. Derfor inviterer LO-Aarhus og Cevea til debat om fremtidens arbejdsmarked og kommunernes rolle.

Det sker, når Cevea mandag den 23. oktober kommer til Aarhus! Hvor vi i samarbejde med LO-Aarhus har sat borgmester i Aarhus kommune, Jacob Bundsgaard (S), og rådmand i Aarhus kommune, Gert Bjerregaard (V), i stævne til en debat om netop kommunale initiativer og indsatser på fremtidens arbejdsmarked.

Direktør i Cevea Kristian Weise indleder aftenen med at give et rids af fremtidens arbejdsmarked under en rivende teknologisk udvikling, mens formanden for LO Aarhus, Ole V. Christiansen, beretter om konkrete, lokale udfordringer for medlemmerne.


Så sæt kryds i kalenderen den 23. oktober kl. 17-19 hos LO Aarhus.

Vi glæder os til at se dig!

 

Programmet for aftenen

17.00 - 17.30: Oplæg ved Kristian Weise (Cevea) omkring fremtidens arbejdsmarked

17.30 - 17.45: Oplæg om lokale udfordringer og muligheder i Aarhus Kommune ved Ole Christiansen (LO Aarhus) 17.45 – 18.30: Modereret debat mellem Jacob Bundsgaard (S) og Gert Bjerregaard (V)

18.30 – 19.00: Spørgsmål og debat med publikum

19.00 - : Netværk og forfriskninger

Efter fyraftensarrangementet inviteres du på en lille forfriskning hos LO. Vi håber derfor, at du har lyst til at blive efter arrangements faglige afslutning for at netværke og videns-dele med os og hinanden.

Tid: Mandag den 23. oktober, kl. 17.00 – 19.00
Sted: LO Aarhus, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C
Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/20/sa-kg3A0Sg7V1/


 

 

ole og jesper.jpgArbejdsgiverne skal også tage ansvar

LÆSERBREV af formand for LO-Aarhus, Ole V. Christiansen og Jesper E. Jensen, formand for Dansk El-forbund i Østjylland

 

Torsdag 14. september kunne man i Aarhus Stiftidende læse, hvordan kredsformanden for Tekniq-EL i Aarhus beklagede sig over, at Aarhus Kommune gør brug af arbejds- og uddannelsesklausuler, når der udbydes offentlige byggeprojekter. Klausuler, der er sat i verden for både at sikre kvalitet, et sundt arbejdsmiljø, samt at der beskæftiges et bestemt antal lærlinge i byggerierne.

Disse klausuler er efter LO Aarhus’ mening vigtige. De sikrer nemlig, at der er et incitament til byggevirksomhederne for at tage lærlinge ind. På landsplan mangler der 10-13.000 praktikpladser, og derfor er det godt, at Aarhus Kommune kræver, at arbejdsgiverne har lærlinge ved offentlige byggerier.

Kredsformanden Poul Henning Vietz har dog et andet syn på virkeligheden, og han mener, at der er alt for få lærlinge at tage af i den branche, han repræsenterer. At lærlinge er en mangelvare, køber vi dog ikke i LO Aarhus. Går man ind på hjemmesiden praktikpladser.dk, kan man paradoksalt nok se, at kun én virksomhed i hele Danmark søger en elektrikerlærling. Og kigger man på antallet af elever i skolepraktik på Aarhus Tech, kan man her se, at der er 25 elektrikerelever uden en læreplads - og samlet set 308 elever uden praktikpladser på hele skolen.

Vi deler dog generelt set bekymringen om, at alt for få unge mennesker vælger at gøre karriere som håndværkere i dagens Danmark. En problematik, der ikke må ignoreres. For hvem skal bygge vores huse, hospitaler og virksomheder, når den næste generation er gået på pension?

Når det er sagt, skal arbejdsgiverne dog også huske at tage et socialt ansvar. Som skrevet er der eksempelvis altid en gruppe elever i skolepraktik, der står klar til at underskrive en uddannelsesaftale. Disse elever skal vi hjælpe med at få ud over rampen. Og der har vi alle et fælles ansvar. Også arbejdsgiverne.

Poul Henning Vietz antyder, at der gøres for lidt i Aarhus Kommune for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Her vil jeg påpege, at LO Aarhus netop i disse uger forhandler med Magistraten for Børn og Unge om at etablere en såkaldt faglig skoletjeneste. En koordineret og helheldsorienteret indsats, der skal give de unge århusianere og deres forældre et bedre grundlag at træffe karrierevalg på. Den faglige skoletjeneste er kommet til verden via et samarbejde mellem forskellige interesseorganisationer som eksempelvis Aarhus Haandværkerforening, Erhverv Aarhus og LO Aarhus.

Det er rigtig vigtigt, at vi får kommunikeret til de unge, at der er andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Alt for mange tager det sikre valg. Vi skal have sat spot på, hvad de faglige uddannelser går ud på. Det kan godt være, at det ikke lyder så sexet at blive industritekniker. Men hvad nu, hvis vi får fortalt historien om, at man som industritekniker kan komme til at bygge satellitter til rumfartsindustrien, eller at man kan flyve rundt med helikopter og reparere vindmøller på havet.

Vi skal give de unge et bedre, mere engageret og kvalificeret grundlag for at træffe deres valg for fremtiden. Det er både i de unge - og også i vores samfunds - interesse.


 


 

Aarhus for Velfærd indkalder til folkemøde om fremtidens ældrevelfærd

Hvad forventer du dig af livet efter arbejdsmarkedet? Hvad ønsker du dig for dig selv og dine nærmeste? Det har du chancen for at fortælle de aarhusianske byrådspolitikere på onsdag, d. 17. maj, hvor Aarhus for Velfærd inviterer til folkemøde om fremtidens ældrevelfærd og -kultur i Aarhus Kommune. Folkemødet finder sted i Elværket i Åbyhøj, kl. 19-21.

Du kan læse meget mere på Aarhus for Velfærds hjemmeside samt foreningens facebookside.

Vel mødt!

Personalebillede_repræsentantskab_2017.JPG

28. marts 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

I går afholdtes LO Aarhus' repræsentantskabsmøde 2017. Årets politiske udtalelse som vedtaget enstemmigt på mødet kan tilgås her og den skriftlige beretning her.

LO Aarhus siger tak til de 150 fremmødte, for de mange, gode indlæg og den konstruktive debat.

 


 

27. marts 2017

Facebookopslag_billede_230317.pngNej, til frivillig tvang på dagpenge

Vi har blandet os i den verserende debat om frivillighed. Her har vi sagt klart fra over rådmand Jette Skives (DF) forslag om, at ledige dagpengemodtagere skal anvendes som ’frivillig’ og såkaldt ’samskabende’ arbejdskraft i kommunens institutioner.

Det er ikke fordi, at vi i LO Aarhus er imod frivillighed eller aktivt medborgerskab. Men frivillig tvang og faglig undergravning i fællesskabets og medmenneskelighedens navn, kan vi ikke bakke op om.

Læs mere her!

 


 

_MG_1462 (002).jpg


 

OK-aarhus-1616px.jpg


 

tv2.jpgDen danske Trump


Formanden for LO Aarhus overværede indsættelsen af Donald Trump helt tæt på. Som gæst hos det amerikanske bygningsarbejder forbund UBC.
Se historien om Ivan Trump fra Grenå, og hans oplevelse foran skærmen og Ole Christiansens LIVE rapport fra Washington.


 

ole-lille.jpgArbejdsmarkedet 2017
Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

I 2017 kommer fagbevægelsen til at spille en central rolle for de fleste lønmodtager og hele arbejdsmarkedet. Der skal forhandles nye hovedoverenskomster for landets arbejdspladser på det private område. Der er 3 partsforhandlinger om fremtidens arbejdskraft og uddannelse. Regeringens plan om en yderligere udskydelse af folkepensionsalderen.

Lad mig komme med et par eksempler.

For parterne i byggeriet, som beskæftiger ca. 160.000 mennesker, er social dumping og omgåelse af indgåede overenskomster vigtige emner
   Letbanebyggeriet i Aarhus illustrerer meget godt de udfordringer fagforeningerne har med udenlandske virksomheder. Ejere af det Italienske entreprenørfirma som bygger Letbanen er angiveligt fængslet i Italien for deres tilknytning til mafiaen, anklages af fagforeningen 3F for systematisk snyd og brud på overenskomsterne, og sagen afdækker tydeligt at der er behov for at styrke overenskomsterne, så snyd bedre forebygges og opdages tidligere.
   
For industriens fagforeninger der repræsenterer 250.000 arbejdere er et af nøglepunkterne tilbagetrækningsreform og en brugbar seniorordning.
   I en række undersøgelser er det dokumenteret at gennemsnitslevealderen falder proportionalt med uddannelsesniveauet, fysisk slid og psykisk belastende arbejde er skyld i at op mod halvdelen af landet lønmodtagere har smerter og mén der reelt gør dem uarbejdsdygtige før de bliver 60 år gamle.
 Med samtidig giver en længere levetid, mulighed for at vi kan blive længere på arbejdsmarkedet, men det kræver at vi får aftalt ordentlige og bedre arbejdsbetingelser, en anden arbejdstid, et bedre arbejdsmiljø.

For 250.000 medlemmer Inden for kontor og handel, er opkvalificering af den enkelte medarbejder og et bedre psykisk arbejdsmiljø helt øverst på dagsordenen.
 Men centralt står en ting tilbage, mere og bedre kvalificeret og uddannet arbejdskraft.
 Efter at overenskomstforhandlingerne er ”overstået” står regeringens invitation til at forhandle en 3 partsløsning om præcist det tema øverst.
 Her står LO´s krav til forhandlingerne skrevet med flammeskrift hen over himlen
 Mere og større incitament, en reel ret til at uddanne sig, og uddanne sig i længere tid, et forpligtende samarbejde på den enkelte virksomhed, der sikre kvalitet og handling.
 Men der må også ske en nytænkning, der skal udvikles lederuddannelser så leder og mellemlederniveauet for en yderst nødvendig opkvalificering, så det samarbejde, som alle kalder ”Danmarks trumpkort i den globale konkurrence” udvikles.

Det danske arbejdsmarked skal ”Empoweres”
Den danske arbejder er godt rustet til den 4 industrielle revolution og fremtidens arbejdsmarked, det kommende år vil afsløre om arbejdsgivere og regering også er parat og vover at gå den nødvendige vej, henimod et arbejdsmarked som er bæredygtigt, relevant og udviklende for den enkelte og for fællesskabet.
 Overenskomstforhandlingerne og 3 parts drøftelserne bliver afgørende for Danmarks muligheder og udvikling i de kommende år, din fagforening sidder med, helt inde i maskinrummet, det er der god grund til at være tryk og tilfreds med.

Godt nytår


 

blaablok.jpgNy regering vil øge spaltningen i vores samfund
Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

I weekenden var der landsmøde i partiet Venstre. Det var regnvejr, så i stedet for at løbe en tur, satte jeg mig godt tilrette i sofaen og tændte for mit TV.

I stedet for 45 minutters fysisk træning ville jeg høre Lars Løkke Rasmussens tale til landsmødet. Det handler jo om at få pulsen op! >>>


 

Ole_Projekt-lille.jpgGodt for demokratiet og det kommunale selvstyre


Læserbrev af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen


Aarhus kommune har indgået et budgetforlig. Man fristes til at sige et godt budgetforlig – igen! 
>>>

 


 

Kronik: construction-1281604_640.jpg

Den gode bygherre


Af Ole Vagn Christiansen, formand for LO Aarhus


I år fejrer vi 75 året for byggeriet af Aarhus Rådhus. Rådhuset står som et flot eksempel på det gode håndværk, vi kan præstere i byen og er blevet et vartegn for Aarhus.  >>>

 


 

Finanslov i SKATTENS tegn

Debatindlæg af Formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

Står der idiot på ryggen af mig?   >>>


 

Marselis_stafet-1.jpg

LO-Aarhus til Marselisløbet

I weekenden var LO-Aarhus sponsor for Marselisløbet. 

De mange deltagende medlemmer af LO havde en god tur i skovene omkring Marselisborg. Der var både mulighed for at gå, løbe eller cykle ture helt op til 140 km.

 


 

DHL-Stafet-1.JPG

LO-Aarhus til DHL-stafet

Sammen med det frivillige projekt ”Sammen om DHL Stafetten” deltog LO-Aarhus, forskellige fagforbund og en stor gruppe udviklingshæmmede i DHL-løbet tirsdag aften.

 


 

13933569_10154000894896492_416282477_n.jpg

LO-Odder besøgte kræmmermarked

Lørdag den 6. august deltog LO-Odder i et velbesøgt Odder kræmmermarked. Vi fik talt med et utal af besøgende og fortalt om overenskomster, gode arbejdsforhold og vigtigheden af sammenhold på arbejdspladsen. >>>

 

 

 


 

Fra fattiggården til folkepensionen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Danmark er et af verdens rigeste lande. Det har vi været i mange år, og faktisk er vores rigdom vokset proportionalt med, at borgerne i vores land har fået rettigheder, som sikrer et økonomisk grundlag for den enkelte, når vi blev udsat for en begivenhed, som ændrer vores evne til at forsørge sig selv. Rettigheder for befolkningen og rigdom i samfundet er gået hånd i hånd igennem historien. >>>


UBER er pirattaxa

Af Ole Christiansen; Formand LO-Aarhus

Byretten i København har afsagt dom i sagen mellem UBER chauffører og statsadvokaten. Dommen afgjorde som ventet at UBER´s taxakørsel er ulovlig.


Som man råber i skoven…

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Dansk Byggeri har udarbejdet en rapport om kommunernes erhvervsvenlighed, hvori de har oplistet landets kommuner i en rækkefølge, hvor den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark er Vejen kommune. >>>


IMG_2358-1000px.jpgPressemeddelelse:

LO-Aarhus melder sig ud

af Velfærdsalliancen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

LO-Aarhus har fredag den 03.06 meldt sig ud af Velfærdsalliancen, men kæmper indædt videre for den aarhusianske velfærd igennem initiativet ”Aarhus for Velfærd”. Udmeldelsen kommer efter, at velfærdsalliancen har besluttet at rette skytset imod de borgmestre, som får trukket omprioriteringsbidraget ned over hovedet, i stedet for den regering, som er ansvarlig for besparelserne.


skattely 720.jpg

Skattesnyd er et angreb

på vores Danmark!

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Gør din pligt og kræv din ret! Sådan lyder et gammelt motto for arbejderbevægelsen, og det er en af grundstenene i det danske samfund. Vi arbejder, betaler skat og bidrager til fællesskabet, og til gengæld støtter fællesskabet os, hvis vi bliver syge, ramt af arbejdsløshed eller ikke kan klare os selv. Det er hverdags-solidaritet, og det er den mørtel som får vores samfund til at hænge sammen.


309CCB91-381B-432C-AE09-B46A934C8C4A.JPG

Besøg på AARHUS TECH

Der er plads til endnu flere dygtige unge håndværkere, kokke og grafiske designere på Aarhus Tech. LO Aarhus havde taget initiativ til et besøg på Aarhus Tech med borgmester Jacob Bundsgaard og LO formand Ole V. Christiansen. De blev modtaget og vist rundt på skolen af direktør Annette Lauersen, Vice direktør Lasse Munk Madsen og bestyrelsesformand for Aarhus Tech og formand for 3F TLB Peter Bæk. Formålet var at give et tidsbillede af situationen for et af de hotteste emner, nemlig bestræbelserne på at sikre at flere unge søger en erhvervsuddannelse.

Tak til alle de dedikerede unge lærlinge, elever og engagerede lærere for en flot modtagelse.