LO Randers udpegning til RAR Østjylland

Ordinært medlem:

Henrik Leth, Næstformand Metal Østjylland, 0207hel@danskmetal.dk

Suppleant:

Peter Kann, Formand Dansk El-Forbund Randers, pka@def.dk

Link til RAR Østjylland: http://rar-bm.dk/Oestjylland.aspx