LO Djurslands udpegning til RAR Østjylland

Ordinært medlem:

Lydia Frydendal Callesen, Formand, 3F Djursland, lydia.callesen@3f.dk

Suppleant:

Dorthe Hindborg, Formand TL Østjylland, dhi@tl.dk

 

Link til RAR Østjylland: http://rar-bm.dk/Oestjylland.aspx