Velkommen til LO Aarhus


Vi er paraplyorganisation for 21 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.  Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail: lo@lo-aarhus.dk


 

ole og jesper.jpgArbejdsgiverne skal også tage ansvar

LÆSERBREV af formand for LO-Aarhus, Ole V. Christiansen og Jesper E. Jensen, formand for Dansk El-forbund i Østjylland

 

Torsdag 14. september kunne man i Aarhus Stiftidende læse, hvordan kredsformanden for Tekniq-EL i Aarhus beklagede sig over, at Aarhus Kommune gør brug af arbejds- og uddannelsesklausuler, når der udbydes offentlige byggeprojekter. Klausuler, der er sat i verden for både at sikre kvalitet, et sundt arbejdsmiljø, samt at der beskæftiges et bestemt antal lærlinge i byggerierne.

Disse klausuler er efter LO Aarhus’ mening vigtige. De sikrer nemlig, at der er et incitament til byggevirksomhederne for at tage lærlinge ind. På landsplan mangler der 10-13.000 praktikpladser, og derfor er det godt, at Aarhus Kommune kræver, at arbejdsgiverne har lærlinge ved offentlige byggerier.

Kredsformanden Poul Henning Vietz har dog et andet syn på virkeligheden, og han mener, at der er alt for få lærlinge at tage af i den branche, han repræsenterer. At lærlinge er en mangelvare, køber vi dog ikke i LO Aarhus. Går man ind på hjemmesiden praktikpladser.dk, kan man paradoksalt nok se, at kun én virksomhed i hele Danmark søger en elektrikerlærling. Og kigger man på antallet af elever i skolepraktik på Aarhus Tech, kan man her se, at der er 25 elektrikerelever uden en læreplads - og samlet set 308 elever uden praktikpladser på hele skolen.

Vi deler dog generelt set bekymringen om, at alt for få unge mennesker vælger at gøre karriere som håndværkere i dagens Danmark. En problematik, der ikke må ignoreres. For hvem skal bygge vores huse, hospitaler og virksomheder, når den næste generation er gået på pension?

Når det er sagt, skal arbejdsgiverne dog også huske at tage et socialt ansvar. Som skrevet er der eksempelvis altid en gruppe elever i skolepraktik, der står klar til at underskrive en uddannelsesaftale. Disse elever skal vi hjælpe med at få ud over rampen. Og der har vi alle et fælles ansvar. Også arbejdsgiverne.

Poul Henning Vietz antyder, at der gøres for lidt i Aarhus Kommune for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Her vil jeg påpege, at LO Aarhus netop i disse uger forhandler med Magistraten for Børn og Unge om at etablere en såkaldt faglig skoletjeneste. En koordineret og helheldsorienteret indsats, der skal give de unge århusianere og deres forældre et bedre grundlag at træffe karrierevalg på. Den faglige skoletjeneste er kommet til verden via et samarbejde mellem forskellige interesseorganisationer som eksempelvis Aarhus Haandværkerforening, Erhverv Aarhus og LO Aarhus.

Det er rigtig vigtigt, at vi får kommunikeret til de unge, at der er andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Alt for mange tager det sikre valg. Vi skal have sat spot på, hvad de faglige uddannelser går ud på. Det kan godt være, at det ikke lyder så sexet at blive industritekniker. Men hvad nu, hvis vi får fortalt historien om, at man som industritekniker kan komme til at bygge satellitter til rumfartsindustrien, eller at man kan flyve rundt med helikopter og reparere vindmøller på havet.

Vi skal give de unge et bedre, mere engageret og kvalificeret grundlag for at træffe deres valg for fremtiden. Det er både i de unge - og også i vores samfunds - interesse.


 

billede1.jpg

Tirsdag den 14. november kl. 17–19.30 i Aarhussalen


HVAD SIGER DE TILLIDSVALGTE?
Tillidsrepræsentanter i fagforbund under LO Aarhus vurderer i en ny undersøgelse, at der er et potentiale for at få flere ledige i beskæftigelse. Det gælder både ledige, som har fysiske eller psykiske vanskeligheder, og flygtninge eller indvandrere, som fx har vanskeligt ved det danske sprog eller som har brug for et kompetenceløft. »Vi skal have flere ledige i gang/ nu er chancen der« siger en tillidsrepræsentant.
Samtidig viser undersøgelsen, at det er muligt at tage imod ledige uden, at det går ud over arbejdspladsens øvrige ansatte . Her kan mentorordning, kompetenceudvikling og fx sprogundervisning være en god hjælp. »Uddannelse er godt og nødvendigt men støtte er også særdeles vigtigt både før; under og efter start på en ansættelse« siger en anden tillidsrepræsentant.
Der er brug for dialog og klare aftaler mellem ledelsen og kollegerne på arbejdspladserne. Her spiller arbejdspladsens tillidsrepræsentant en vigtig rolle .
Derfor inviterer LO Aarhus nu tillidsrepræsentanter til et fyraftensmøde om, hvordan flere ledige uden for arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.
Om ordninger der virker, og om klare retningslinjer for at få flere i beskæftigelse.

PROGRAM
1.
Velkomst ved LO Aarhus
2. Hvem er de ledige, som står udenfor arbejdsmarkedet? Og hvilke ordninger og redskaber kan hjælpe?
Oplæg om hvor mange og hvilke ledige, der er i Aarhus Kommune. Og om ordninger og redskaber fra trepartsforhandlingerne, fx erhvervsrettet danskundervisning, !GU-Uddannelse og mentorordningen.
3. Skal tillidsrepræsentanten bekymre sig om de ledige uden for arbejdsmarkedet? Hvad siger tillidsvalgte i Aarhus?
Præsentation af en undersøgelse af tillidsvalgtes erfaringer og løsninger, samt inspiration til jobskabelse og kompetenceudvikling til senere debat. En tillidsrepræsentant fortæller om erfaringer fra egen arbejdsplads.
4.
Debat: Hvordan kan vi styre udviklingen på området?
Debat samt inspiration til at gå i dialog med ledelsen og kollegerne .

Efter mødet er der sandwich og foredrag af forfatter og sprogofficer Christian Aziz: »Hvad er en dansk autoritet? Hvorfor vil iranere ikke sammenlignes med arabere? Hvad betyder somalieres klanforhold for
deres forståelse af omverdenen?

Tilmelding til LO Aarhus på mail: lo@lo-aarhus.dk senest den 12.oktober

LO Aarhus og Aarhus Kommune gik sammen om en undersøgelse i foråret 2017 om virksomhedernes og medarbejdernes holdning til integration, og de muligheder det har åbnet op for. Se rapporten her...

Fyraftensmødet vil sætte fokus på resultaterne.


 

Aarhus for Velfærd indkalder til folkemøde om fremtidens ældrevelfærd

Hvad forventer du dig af livet efter arbejdsmarkedet? Hvad ønsker du dig for dig selv og dine nærmeste? Det har du chancen for at fortælle de aarhusianske byrådspolitikere på onsdag, d. 17. maj, hvor Aarhus for Velfærd inviterer til folkemøde om fremtidens ældrevelfærd og -kultur i Aarhus Kommune. Folkemødet finder sted i Elværket i Åbyhøj, kl. 19-21.

Du kan læse meget mere på Aarhus for Velfærds hjemmeside samt foreningens facebookside.

Vel mødt!

Personalebillede_repræsentantskab_2017.JPG

28. marts 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

I går afholdtes LO Aarhus' repræsentantskabsmøde 2017. Årets politiske udtalelse som vedtaget enstemmigt på mødet kan tilgås her og den skriftlige beretning her.

LO Aarhus siger tak til de 150 fremmødte, for de mange, gode indlæg og den konstruktive debat.

 


 

28. marts 2017

1. maj nærmer sig

De sidste forberedelser til årets fælles faglige 1. maj-arrangement i Aarhus er i fuld gang. Fra LO Aarhus' side ser vi med spænding og glæde frem til endnu en gang at fejre og markere arbejderbevægelsens internationale kampdag. Der er stadig nok at kæmpe for!

Klik på plakaten nedenfor for at se årets program. Programmet opdateres løbende.

Plakat 2017_A4_LO_1maj_2017-800px.jpg


 

27. marts 2017

Facebookopslag_billede_230317.pngNej, til frivillig tvang på dagpenge

Vi har blandet os i den verserende debat om frivillighed. Her har vi sagt klart fra over rådmand Jette Skives (DF) forslag om, at ledige dagpengemodtagere skal anvendes som ’frivillig’ og såkaldt ’samskabende’ arbejdskraft i kommunens institutioner.

Det er ikke fordi, at vi i LO Aarhus er imod frivillighed eller aktivt medborgerskab. Men frivillig tvang og faglig undergravning i fællesskabets og medmenneskelighedens navn, kan vi ikke bakke op om.

Læs mere her!

 


 

_MG_1462 (002).jpg


 

OK-aarhus-1616px.jpg


 

tv2.jpgDen danske Trump


Formanden for LO Aarhus overværede indsættelsen af Donald Trump helt tæt på. Som gæst hos det amerikanske bygningsarbejder forbund UBC.
Se historien om Ivan Trump fra Grenå, og hans oplevelse foran skærmen og Ole Christiansens LIVE rapport fra Washington.


 

ole-lille.jpgArbejdsmarkedet 2017
Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

I 2017 kommer fagbevægelsen til at spille en central rolle for de fleste lønmodtager og hele arbejdsmarkedet. Der skal forhandles nye hovedoverenskomster for landets arbejdspladser på det private område. Der er 3 partsforhandlinger om fremtidens arbejdskraft og uddannelse. Regeringens plan om en yderligere udskydelse af folkepensionsalderen.

Lad mig komme med et par eksempler.

For parterne i byggeriet, som beskæftiger ca. 160.000 mennesker, er social dumping og omgåelse af indgåede overenskomster vigtige emner
   Letbanebyggeriet i Aarhus illustrerer meget godt de udfordringer fagforeningerne har med udenlandske virksomheder. Ejere af det Italienske entreprenørfirma som bygger Letbanen er angiveligt fængslet i Italien for deres tilknytning til mafiaen, anklages af fagforeningen 3F for systematisk snyd og brud på overenskomsterne, og sagen afdækker tydeligt at der er behov for at styrke overenskomsterne, så snyd bedre forebygges og opdages tidligere.
   
For industriens fagforeninger der repræsenterer 250.000 arbejdere er et af nøglepunkterne tilbagetrækningsreform og en brugbar seniorordning.
   I en række undersøgelser er det dokumenteret at gennemsnitslevealderen falder proportionalt med uddannelsesniveauet, fysisk slid og psykisk belastende arbejde er skyld i at op mod halvdelen af landet lønmodtagere har smerter og mén der reelt gør dem uarbejdsdygtige før de bliver 60 år gamle.
 Med samtidig giver en længere levetid, mulighed for at vi kan blive længere på arbejdsmarkedet, men det kræver at vi får aftalt ordentlige og bedre arbejdsbetingelser, en anden arbejdstid, et bedre arbejdsmiljø.

For 250.000 medlemmer Inden for kontor og handel, er opkvalificering af den enkelte medarbejder og et bedre psykisk arbejdsmiljø helt øverst på dagsordenen.
 Men centralt står en ting tilbage, mere og bedre kvalificeret og uddannet arbejdskraft.
 Efter at overenskomstforhandlingerne er ”overstået” står regeringens invitation til at forhandle en 3 partsløsning om præcist det tema øverst.
 Her står LO´s krav til forhandlingerne skrevet med flammeskrift hen over himlen
 Mere og større incitament, en reel ret til at uddanne sig, og uddanne sig i længere tid, et forpligtende samarbejde på den enkelte virksomhed, der sikre kvalitet og handling.
 Men der må også ske en nytænkning, der skal udvikles lederuddannelser så leder og mellemlederniveauet for en yderst nødvendig opkvalificering, så det samarbejde, som alle kalder ”Danmarks trumpkort i den globale konkurrence” udvikles.

Det danske arbejdsmarked skal ”Empoweres”
Den danske arbejder er godt rustet til den 4 industrielle revolution og fremtidens arbejdsmarked, det kommende år vil afsløre om arbejdsgivere og regering også er parat og vover at gå den nødvendige vej, henimod et arbejdsmarked som er bæredygtigt, relevant og udviklende for den enkelte og for fællesskabet.
 Overenskomstforhandlingerne og 3 parts drøftelserne bliver afgørende for Danmarks muligheder og udvikling i de kommende år, din fagforening sidder med, helt inde i maskinrummet, det er der god grund til at være tryk og tilfreds med.

Godt nytår


 

blaablok.jpgNy regering vil øge spaltningen i vores samfund
Af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

I weekenden var der landsmøde i partiet Venstre. Det var regnvejr, så i stedet for at løbe en tur, satte jeg mig godt tilrette i sofaen og tændte for mit TV.

I stedet for 45 minutters fysisk træning ville jeg høre Lars Løkke Rasmussens tale til landsmødet. Det handler jo om at få pulsen op! >>>


 

Ole_Projekt-lille.jpgGodt for demokratiet og det kommunale selvstyre


Læserbrev af formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen


Aarhus kommune har indgået et budgetforlig. Man fristes til at sige et godt budgetforlig – igen! 
>>>

 


 

Kronik: construction-1281604_640.jpg

Den gode bygherre


Af Ole Vagn Christiansen, formand for LO Aarhus


I år fejrer vi 75 året for byggeriet af Aarhus Rådhus. Rådhuset står som et flot eksempel på det gode håndværk, vi kan præstere i byen og er blevet et vartegn for Aarhus.  >>>

 


 

Finanslov i SKATTENS tegn

Debatindlæg af Formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen

Står der idiot på ryggen af mig?   >>>


 

Marselis_stafet-1.jpg

LO-Aarhus til Marselisløbet

I weekenden var LO-Aarhus sponsor for Marselisløbet. 

De mange deltagende medlemmer af LO havde en god tur i skovene omkring Marselisborg. Der var både mulighed for at gå, løbe eller cykle ture helt op til 140 km.

 


 

DHL-Stafet-1.JPG

LO-Aarhus til DHL-stafet

Sammen med det frivillige projekt ”Sammen om DHL Stafetten” deltog LO-Aarhus, forskellige fagforbund og en stor gruppe udviklingshæmmede i DHL-løbet tirsdag aften.

 


 

13933569_10154000894896492_416282477_n.jpg

LO-Odder besøgte kræmmermarked

Lørdag den 6. august deltog LO-Odder i et velbesøgt Odder kræmmermarked. Vi fik talt med et utal af besøgende og fortalt om overenskomster, gode arbejdsforhold og vigtigheden af sammenhold på arbejdspladsen. >>>

 

 

 


 

Fra fattiggården til folkepensionen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Danmark er et af verdens rigeste lande. Det har vi været i mange år, og faktisk er vores rigdom vokset proportionalt med, at borgerne i vores land har fået rettigheder, som sikrer et økonomisk grundlag for den enkelte, når vi blev udsat for en begivenhed, som ændrer vores evne til at forsørge sig selv. Rettigheder for befolkningen og rigdom i samfundet er gået hånd i hånd igennem historien. >>>


UBER er pirattaxa

Af Ole Christiansen; Formand LO-Aarhus

Byretten i København har afsagt dom i sagen mellem UBER chauffører og statsadvokaten. Dommen afgjorde som ventet at UBER´s taxakørsel er ulovlig.


Som man råber i skoven…

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Dansk Byggeri har udarbejdet en rapport om kommunernes erhvervsvenlighed, hvori de har oplistet landets kommuner i en rækkefølge, hvor den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark er Vejen kommune. >>>


IMG_2358-1000px.jpgPressemeddelelse:

LO-Aarhus melder sig ud

af Velfærdsalliancen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

LO-Aarhus har fredag den 03.06 meldt sig ud af Velfærdsalliancen, men kæmper indædt videre for den aarhusianske velfærd igennem initiativet ”Aarhus for Velfærd”. Udmeldelsen kommer efter, at velfærdsalliancen har besluttet at rette skytset imod de borgmestre, som får trukket omprioriteringsbidraget ned over hovedet, i stedet for den regering, som er ansvarlig for besparelserne.


skattely 720.jpg

Skattesnyd er et angreb

på vores Danmark!

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Gør din pligt og kræv din ret! Sådan lyder et gammelt motto for arbejderbevægelsen, og det er en af grundstenene i det danske samfund. Vi arbejder, betaler skat og bidrager til fællesskabet, og til gengæld støtter fællesskabet os, hvis vi bliver syge, ramt af arbejdsløshed eller ikke kan klare os selv. Det er hverdags-solidaritet, og det er den mørtel som får vores samfund til at hænge sammen.


309CCB91-381B-432C-AE09-B46A934C8C4A.JPG

Besøg på AARHUS TECH

Der er plads til endnu flere dygtige unge håndværkere, kokke og grafiske designere på Aarhus Tech. LO Aarhus havde taget initiativ til et besøg på Aarhus Tech med borgmester Jacob Bundsgaard og LO formand Ole V. Christiansen. De blev modtaget og vist rundt på skolen af direktør Annette Lauersen, Vice direktør Lasse Munk Madsen og bestyrelsesformand for Aarhus Tech og formand for 3F TLB Peter Bæk. Formålet var at give et tidsbillede af situationen for et af de hotteste emner, nemlig bestræbelserne på at sikre at flere unge søger en erhvervsuddannelse.

Tak til alle de dedikerede unge lærlinge, elever og engagerede lærere for en flot modtagelse.