Velkommen til LO Aarhusfacebook_lo_aarhus.png

Vi er paraplyorganisation for 25 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.
Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail lo@lo-aarhus.dk

 

Kan vi bruge LO til noget?LO-aarhus.jpg

 

LO Danmark forhandler i disse dage de såkaldte 3 parts aftaler

 

Pt. handler forhandlingerne om, hvordan vi sikre, at der uddannes nok unge til at blive smede, kokke, struktører osv. Der forhandles om, hvordan vi får arbejdskraften opkvalificeret, så de mange ufaglærte får mulighed for at få anerkendt deres dygtighed og viden, sammen med et tilbud om, at de kan få et bevis på deres kunden.

 

De sidste 25 år har LO´s rolle ikke været at deltage i de store forkromede reformer.

 

Forbundene har i stedet ordnet ærterne ved forhandlingsbordet når overenskomsterne skulle fornyes, hvor vi bl.a. har sikret den 6. ferieuge, arbejdsmarkedspensionen og uddannelsesfondene.

 

De seneste år er de enkelte forbunds dagsorden dog blevet mere og mere forskellige.

Den enighed der var imellem de forskellige forbund var det, der fik gennemført de seneste reformer, men den enighed er desværre væk i dag. Derfor lykkedes det ikke at udvikle overenskomsterne i takt med de ny behov arbejdsmarkedet har fået.

 

Derfor er det nødvendigt at LO igen har påtaget sig en mere aktiv og udadvendt rolle, som samlende faktor og forhandlingspart overfor regering og arbejdsgiverforeningerne DA og DI.

 

Hvilke dagsordner er der så at tage fat i? Uddannelse er vigtig og vi mangler nye unge håndværkere, men også emner som, hvordan vi sikrer ordnede forhold og fair konkurrence fra udenlandske virksomheder via fx kædeansvar, hvordan vi skal dække virksomheder som UBER af, så enkeltkontrakter ikke kommer til at erstatte kollektive aftaler og hvordan vi sikrer, at der bliver fokuseret på et bedre arbejdsmiljø, er helt centrale for LO.

Som svar på mit indledende spørgsmål; JA LO kan bruges til noget. LO udfylder en vigtig funktion, og hvis man nedlagde LO, ville det være nødvendigt at opfinde noget der ligner.

 

Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus.   

Pressemeddelelse:

LO-Aarhus melder sig ud af Velfærdsalliancen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

LO-Aarhus har fredag den 03.06 meldt sig ud af Velfærdsalliancen, men kæmper indædt videre for den aarhusianske velfærd igennem initiativet ”Aarhus for Velfærd”. Udmeldelsen kommer efter, at velfærdsalliancen har besluttet at rette skytset imod de borgmestre, som får trukket omprioriteringsbidraget ned over hovedet, i stedet for den regering, som er ansvarlig for besparelserne.

Formand for LO-Aarhus skriver i en mail til samarbejdspartnere ”Forhandlingerne mellem kommunernes landsforening KL og regeringen har været og er stadig vanskelige, ikke mindst pga. regeringens beslutning om at lave et ”omprioriteringsbidrag”.

LO Aarhus har den opfattelse at det er regeringen, der skal stilles til regnskab for de unødvendige besparelser, som Christiansborg trækker ned over hovedet på kommunerne.

Derfor arbejdede vi for, og lykkedes med, at skabe en alliance med blandt andet Aarhus‘ Borgmester Jacob Bundsgaard. Det samarbejde har Jacob Bundsgaard og mange andre borgmestre fra forskellige partier i vores nabobyer, været loyale overfor.

IMG_2358-1000px.jpg

På et møde i velfærdsalliancen den 19. maj besluttede man, stik imod tidligere aftaler, at arrangere demonstrationer imod kommunernes (spare)budgetter, selvom omprioriteringsbidraget på ingen måde er en kommunal opfindelse.

Det er ganske enkelt ikke den måde vi fører hverken fagligt arbejde eller politik på i LO-Aarhus.”

LO-Aarhus fortsætter nu kampen for den kommunale velfærd igennem ”Aarhus på velfærd”. Ole Christensen sagde efter et møde i LO-Aarhus’ hovedbestyrelse, at ”I dag har vi vedtaget at slå ring om Aarhus. Vi står last og brast med borgmesteren og de progressive kræfter i byrådet i kampen mod regeringens angreb på den kommunale velfærd.”

Formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen,
kan kontaktes for yderligere kommentarer på:
Mail: oc@lo-aarhus.dk
eller på tlf: 23464676

skattely 720.jpg

Skattesnyd er et angreb på vores Danmark!

Gør din pligt og kræv din ret! Sådan lyder et gammelt motto for arbejderbevægelsen, og det er en af grundstenene i det danske samfund. Vi arbejder, betaler skat og bidrager til fællesskabet, og til gengæld støtter fællesskabet os, hvis vi bliver syge, ramt af arbejdsløshed eller ikke kan klare os selv. Det er hverdags-solidaritet, og det er den mørtel som får vores samfund til at hænge sammen.

Desværre er der en økonomisk elite, som blot nasser på andres slid. På trods af, at de er nogle af de mennesker, som har allermest, vil de kun biddrage med mindst muligt. Det er usolidarisk, det er kriminelt og det skal stoppes øjeblikkeligt!

En udregning viser, at der på globalt plan er ca. 39.000.000.000.000 kr. i skattely. Det svarer til ca. 116 gange Danmarks BNP eller 1772 Storebæltsbroer, 6141 supersygehuse, 35.454 kampfly eller 55.714 Cristiano Ronaldoer.

Desværre ser samfundet aldrig en øre af de penge, før vi tør sætte hårdt ind imod de finansielle terrorister, der blot kræver og aldrig gør deres pligt.

Ole Christiansen
Formand for LO-Aarhus


 

BESØG PÅ AARHUS TECH

Der er plads til endnu flere dygtige unge håndværkere, kokke og grafiske designere på Aarhus Tech. LO Aarhus havde taget initiativ til et besøg på Aarhus Tech med borgmester Jacob Bundsgaard og LO formand Ole V. Christiansen. De blev modtaget og vist rundt på skolen af direktør Annette Lauersen, Vice direktør Lasse Munk Madsen og bestyrelsesformand for Aarhus Tech og formand for 3F TLB Peter Bæk. Formålet var at give et tidsbillede af situationen for et af de hotteste emner, nemlig bestræbelserne på at sikre at flere unge søger en erhvervsuddannelse.

Tak til alle de dedikerede unge lærlinge, elever og engagerede lærere for en flot modtagelse.

309CCB91-381B-432C-AE09-B46A934C8C4A.JPG

 

LOGO-SOCIAL KLAUSUL.png

 

 

kommuner-aarhus.jpg

kommuner-skanderborg.jpg

kommuner-odder.jpg

kommuner-samsø.jpg                                   250px-region-midtjylland.jpg

Politiske aftaler i Aarhus- og Skanderborg kommuner

Aarhus: Fokuspunkter til Kommunevalg 2013 og samarbejde i valgperioden 2013-2017 i Aarhus. Aftale indgået november 2013 mellem LO Århus og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Aarhus. (hent)

Skanderborg: LO Skanderborg og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Skanderborg Kommune er enige om at arbejde for gennemførelse af nedennævnte punkter frem mod Kommunevalg 2013 og i valgperioden 2013-2017. (hent)