Velkommen til LO Aarhusfacebook_lo_aarhus.png

Vi er paraplyorganisation for 25 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.
Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail lo@lo-aarhus.dk

LO-Aarhus til DHL-stafet

Sammen med det frivillige projekt ”Sammen om DHL Stafetten” deltog LO-Aarhus, forskellige fagforbund og en stor gruppe udviklingshæmmede i DHL-løbet tirsdag aften.

I ”Sammen om DHL Stafetten” arbejder en gruppe ildsjæle for, at mennesker med handicap også kan deltage i løbet og LO-Aarhus var glade for at kunne bidrage med T-shirts og nyde en god aften i godt selskab.

Vi glæder os til stafetten næste år! 

DHL-Stafet.JPG

LO-Odder besøgte Odder Kræmmermarked

Lørdag den 6. august deltog LO-Odder i et velbesøgt Odder kræmmermarked. Vi fik talt med et utal af besøgende og fortalt om overenskomster, gode arbejdsforhold og vigtigheden af sammenhold på arbejdspladsen. 

Ud over de mange gode snakke blev der delt flere end 600 fritidsjob jobguides ud, som fortæller om, hvilke rettigheder unge har på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de unge for en god start på arbejdsmarkedet og ikke fx løfter for meget eller bliver snydt for feriepenge. Der blev taget meget godt imod budskabet! 
Du kan læse jobguiden online her
 

13933569_10154000894896492_416282477_n.jpg

Fra fattiggården til folkepensionen
Af: Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus


Danmark er et af verdens rigeste lande.
Det har vi været i mange år, og faktisk er vores rigdom vokset proportionalt med, at borgerne i vores land har fået rettigheder, som sikrer et økonomisk grundlag for den enkelte, når vi blev udsat for en begivenhed, som ændrer vores evne til at forsørge sig selv. Rettigheder for befolkningen og rigdom i samfundet er gået hånd i hånd igennem historien.

Vejen fra individuel kristen medlidenhed til fælles ansvar og en lovfæstet ret til hjælp ved alderdom eller invaliditet har været lang og snoget, men vi kan i dag rose os af at have et land, hvor vores ældre ikke behøver tigge sig igennem alderdommen.

Folkepensionen er en sikkerhed og en ret, som vi har grund til at være stolte af!
Den sikrer, at alle kan få en anstændig og værdig alderdom.
For 25 år siden satte visionære fagforeningsfolk arbejdsmarkedspensionen på dagsordenen. I dag indbetaler de fleste 12-15% af lønnen ind til en arbejdsmarkedspension, og den er i dag et fremragende supplement til den almindelige folkepension.

Virkelighedens verden tegner dog også et andet billede: Der er en stor gruppe på det danske arbejdsmarked, som aldrig får glæde af arbejdsmarkedspensionen – eller i hvert fald ikke ret meget af den. Det gælder de grupper, som får den laveste løn, begynder at arbejde allerede som 16-17årige, som har det mest nedslidende arbejde og som har en markant overdødelighed i forhold til resten af samfundet.

Denne gruppe i det danske samfund lever i gennemsnit ca. 10 år kortere tid end den øvrige befolkning.
Eller sagt med andre ord, de dør før de når at få glæde af folkepensionen. Til gengæld har mange haft en lang sygehistorie som resultat af eksempelvis nedslidning, hvor de har været placeret på en førtidspension, efterløn eller i et flexjob. Prisen for denne nedslidning er udover sygdommen i sig selv en mindre arbejdsmarkedspensions opsparing.

På Christiansborg slot sidder indenrigsminister Claus Hjort Frederiksen, venstre.
Han mener, at vi sagtens kan sætte folkepensionsalderen op til 68 år allerede fra 2025

Arbejdstilsynet beskæres med 125 medarbejdere, hvilket svarer til 25 %. Det resulterer i, at flere nedslides tidligere i deres arbejdsliv og færre bliver gamle nok til kunne oppebære en folkepension.
At reformen rammer med en brutal social slagside betyder åbenbart intet for regeringen.

Hvis man kan tage indledningens påstand, at samfundets rigdom voksede proportionalt med udviklingen af sociale rettigheder for pålydende, er der risiko for, at samfundet ligeledes bliver fattigere i takt med, at de selvsamme rettigheder forringes.

Så hold dog op med det!

UBER er pirattaxa
Af Ole Christiansen; Formand LO-Aarhus

Byretten i København har afsagt dom i sagen mellem UBER chauffører og statsadvokaten. Dommen afgjorde som ventet at UBER´s taxakørsel er ulovlig.

8 fakta om Uber:

  1. #1: UBER er en virksomhed inden for den såkaldte platformsøkonomi.
  2. #2: UBER ejer ingen biler og har ingen chauffører ansat.
  3. #3: UBER fungerer igennem en app, hvor man kan hyre en privatperson til at køre taxa for sig.  
  4. #4: UBER slipper igennem skattefinter og skattely med kun at betale omkring 1% i skat – og det er end ikke i Danmark, men derimod i Holland.
  5. #5: UBER chauffører får 80% af kundens betaling overført til sin konto, resten beholder UBER.
  6. #6: UBER chauffører skal afholde alle omkostninger til køb af bil, drift, forsikringer osv.
  7. #7: UBER har ingen overenskomst.
  8. #8: UBER chaufføren har ingen arbejdsgiver.

 

Undersøgelser viser, at en typisk UBER chauffør allerede har et vellønnet fuldtidsjob. UBER skaber altså ingen nye job, men gør der derimod attraktivt at køre pirattaxa på de mest lukrative tidspunkter, hvilket skaber stor usikkerhed for de ansatte i den reglementerede taxabranche.

Platformsøkonomi, eller deleøkonomi som andre ynder at kalde det, er en forretningsmodel som investorer og spekulanter har kastet milliarder af dollars efter. Platformsøkonomi er faktisk den hurtigst voksende virksomhedsmodel på planeten.

Profitmulighederne er enorme, og platformsøkonomi har alle de elementer som den rå kapitalisme elsker - ingen skat, ingen fagforening og ingen forsikring.

Stater og fagbevægelsen i hele verden beskæftiger sig pt. med spørgsmålet om, hvordan tøjler vi dette fænomen, så vi kan sikre, at der bliver betalt skat, og at medarbejderne får et normalt ansættelsesforhold.

Ryan Air konflikten havde mange af de samme elementer, som konflikten med UBER har. Fagbevægelsen vandt den juridiske kamp mod Ryan Air, men de flyver stadig, og personalet i Ryan Air behandles stadig dårligt.

Det er egentlig en klassisk arbejdskamp vi står overfor, hvor solidaritet og sammenhold skal stå sin prøve mod skruebrækkere, grådighed og profitjagt.

Forskellen på Ryan Air og UBER er blot den at UBER befinder sig nede på jorden det meste af tiden, og det gør selvsagt arbejdet lidt nemmere.

Som man råber i skoven…
Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

Dansk Byggeri har udarbejdet en rapport om kommunernes erhvervsvenlighed, hvori de har oplistet landets kommuner i en rækkefølge, hvor den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark er Vejen kommune.

Jeg er ikke i tvivl om, at Vejen kommune har rammer som Dansk Byggeries analytikere synes er rigtigt gode, men er det et korrekt billede af, hvad der virkelig er godt for det danske erhvervsliv?
Efter min mening så er svaret nej!

Kultur, gode skoler, ordentlig børnepasning, værdig omsorg for vores forældre, billige og gode boliger, adgang til et rigt fritidsliv, og et velfungerende sundhedsvæsen er i dag absolut væsentlige forudsætninger for, at virksomhederne kan udvikle sig.

Kort sagt et effektiv, offentligt og solidarisk samfund.
Den formel som Dansk Byggeri har udarbejdet sine konklusioner på har sit udgangspunkt i det 20. århundrede: Masseproduktion, ufaglært arbejdskraft, maskinerne først - mennesket sidst. Det er en filosofi, som giver superliberalisterne i tænketanken CEPOS våde drømme.

Og mærkeligt nok, viser det sig, at der på trods af en rangering i bunden af Dansk Byggeriers liste, så har bl.a. Aarhus og Københavns kommuner lang de største investeringer - det er simpelthen her virksomhederne ønsker at etablerer sig.

Jeg forestiller mig følgende samtale på direktøren for Dansk byggeri Lars Storr-Hansen kontor:

”Jeg vil have en rapport, som dukker de store røde kommuner. Alt hvad der lugter bare lidt af offentlig virksomhed skal miskrediteres, hvis der er sociale klausuler, der stiller krav om, at vi skal tage lærlinge når vores medlemmer arbejder for kommunerne så skal de straffes. Jeg vil have, at konklusionen bliver, at velfærd bidrager negativt til virksomhedernes udviklingsmuligheder.”

Som man råber i skoven får man svar, og det er tydeligt, at Dansk Byggeris formål med undersøgelsen aldrig har været at lave et stykke lødig forskning. Konklusionerne har simpelthen været skrevet på forhånd. Hensigten med hele manøvren er at bruge rapporten i et politisk spil - ikke at gøre os klogere på, hvad der skaber et godt grundlag for erhvervslivet ude i kommunerne. Undersøgelsen er et stykke ideologisk bestillingsarbejde af værste skuffe.

 

Kan vi bruge LO til noget?LO-aarhus.jpg

 

LO Danmark forhandler i disse dage de såkaldte 3 parts aftaler

 

Pt. handler forhandlingerne om, hvordan vi sikre, at der uddannes nok unge til at blive smede, kokke, struktører osv. Der forhandles om, hvordan vi får arbejdskraften opkvalificeret, så de mange ufaglærte får mulighed for at få anerkendt deres dygtighed og viden, sammen med et tilbud om, at de kan få et bevis på deres kunden.

 

De sidste 25 år har LO´s rolle ikke været at deltage i de store forkromede reformer.

 

Forbundene har i stedet ordnet ærterne ved forhandlingsbordet når overenskomsterne skulle fornyes, hvor vi bl.a. har sikret den 6. ferieuge, arbejdsmarkedspensionen og uddannelsesfondene.

 

De seneste år er de enkelte forbunds dagsorden dog blevet mere og mere forskellige.

Den enighed der var imellem de forskellige forbund var det, der fik gennemført de seneste reformer, men den enighed er desværre væk i dag. Derfor lykkedes det ikke at udvikle overenskomsterne i takt med de ny behov arbejdsmarkedet har fået.

 

Derfor er det nødvendigt at LO igen har påtaget sig en mere aktiv og udadvendt rolle, som samlende faktor og forhandlingspart overfor regering og arbejdsgiverforeningerne DA og DI.

 

Hvilke dagsordner er der så at tage fat i? Uddannelse er vigtig og vi mangler nye unge håndværkere, men også emner som, hvordan vi sikrer ordnede forhold og fair konkurrence fra udenlandske virksomheder via fx kædeansvar, hvordan vi skal dække virksomheder som UBER af, så enkeltkontrakter ikke kommer til at erstatte kollektive aftaler og hvordan vi sikrer, at der bliver fokuseret på et bedre arbejdsmiljø, er helt centrale for LO.

Som svar på mit indledende spørgsmål; JA LO kan bruges til noget. LO udfylder en vigtig funktion, og hvis man nedlagde LO, ville det være nødvendigt at opfinde noget der ligner.

 

Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus.   

Pressemeddelelse:

LO-Aarhus melder sig ud af Velfærdsalliancen

Af Ole Christiansen, Formand LO-Aarhus

LO-Aarhus har fredag den 03.06 meldt sig ud af Velfærdsalliancen, men kæmper indædt videre for den aarhusianske velfærd igennem initiativet ”Aarhus for Velfærd”. Udmeldelsen kommer efter, at velfærdsalliancen har besluttet at rette skytset imod de borgmestre, som får trukket omprioriteringsbidraget ned over hovedet, i stedet for den regering, som er ansvarlig for besparelserne.

Formand for LO-Aarhus skriver i en mail til samarbejdspartnere ”Forhandlingerne mellem kommunernes landsforening KL og regeringen har været og er stadig vanskelige, ikke mindst pga. regeringens beslutning om at lave et ”omprioriteringsbidrag”.

LO Aarhus har den opfattelse at det er regeringen, der skal stilles til regnskab for de unødvendige besparelser, som Christiansborg trækker ned over hovedet på kommunerne.

Derfor arbejdede vi for, og lykkedes med, at skabe en alliance med blandt andet Aarhus‘ Borgmester Jacob Bundsgaard. Det samarbejde har Jacob Bundsgaard og mange andre borgmestre fra forskellige partier i vores nabobyer, været loyale overfor.

IMG_2358-1000px.jpg

På et møde i velfærdsalliancen den 19. maj besluttede man, stik imod tidligere aftaler, at arrangere demonstrationer imod kommunernes (spare)budgetter, selvom omprioriteringsbidraget på ingen måde er en kommunal opfindelse.

Det er ganske enkelt ikke den måde vi fører hverken fagligt arbejde eller politik på i LO-Aarhus.”

LO-Aarhus fortsætter nu kampen for den kommunale velfærd igennem ”Aarhus på velfærd”. Ole Christensen sagde efter et møde i LO-Aarhus’ hovedbestyrelse, at ”I dag har vi vedtaget at slå ring om Aarhus. Vi står last og brast med borgmesteren og de progressive kræfter i byrådet i kampen mod regeringens angreb på den kommunale velfærd.”

Formand for LO-Aarhus, Ole Christiansen,
kan kontaktes for yderligere kommentarer på:
Mail: oc@lo-aarhus.dk
eller på tlf: 23464676

skattely 720.jpg

Skattesnyd er et angreb på vores Danmark!

Gør din pligt og kræv din ret! Sådan lyder et gammelt motto for arbejderbevægelsen, og det er en af grundstenene i det danske samfund. Vi arbejder, betaler skat og bidrager til fællesskabet, og til gengæld støtter fællesskabet os, hvis vi bliver syge, ramt af arbejdsløshed eller ikke kan klare os selv. Det er hverdags-solidaritet, og det er den mørtel som får vores samfund til at hænge sammen.

Desværre er der en økonomisk elite, som blot nasser på andres slid. På trods af, at de er nogle af de mennesker, som har allermest, vil de kun biddrage med mindst muligt. Det er usolidarisk, det er kriminelt og det skal stoppes øjeblikkeligt!

En udregning viser, at der på globalt plan er ca. 39.000.000.000.000 kr. i skattely. Det svarer til ca. 116 gange Danmarks BNP eller 1772 Storebæltsbroer, 6141 supersygehuse, 35.454 kampfly eller 55.714 Cristiano Ronaldoer.

Desværre ser samfundet aldrig en øre af de penge, før vi tør sætte hårdt ind imod de finansielle terrorister, der blot kræver og aldrig gør deres pligt.

Ole Christiansen
Formand for LO-Aarhus

BESØG PÅ AARHUS TECH

Der er plads til endnu flere dygtige unge håndværkere, kokke og grafiske designere på Aarhus Tech. LO Aarhus havde taget initiativ til et besøg på Aarhus Tech med borgmester Jacob Bundsgaard og LO formand Ole V. Christiansen. De blev modtaget og vist rundt på skolen af direktør Annette Lauersen, Vice direktør Lasse Munk Madsen og bestyrelsesformand for Aarhus Tech og formand for 3F TLB Peter Bæk. Formålet var at give et tidsbillede af situationen for et af de hotteste emner, nemlig bestræbelserne på at sikre at flere unge søger en erhvervsuddannelse.

Tak til alle de dedikerede unge lærlinge, elever og engagerede lærere for en flot modtagelse.

309CCB91-381B-432C-AE09-B46A934C8C4A.JPG

 

LOGO-SOCIAL KLAUSUL.png

 

 

kommuner-aarhus.jpg

kommuner-skanderborg.jpg

kommuner-odder.jpg

kommuner-samsø.jpg                                   250px-region-midtjylland.jpg

Politiske aftaler i Aarhus- og Skanderborg kommuner

Aarhus: Fokuspunkter til Kommunevalg 2013 og samarbejde i valgperioden 2013-2017 i Aarhus. Aftale indgået november 2013 mellem LO Århus og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Aarhus. (hent)

Skanderborg: LO Skanderborg og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Skanderborg Kommune er enige om at arbejde for gennemførelse af nedennævnte punkter frem mod Kommunevalg 2013 og i valgperioden 2013-2017. (hent)