Velkommen til LO Aarhusfacebook_lo_aarhus.png

Vi er paraplyorganisation for 25 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.
Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail lo@lo-aarhus.dk

 

                                   

Udbud af aktiviteter i Rummelig imidt

 

Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Besvarelse af spørgsmål modtaget til og med den 23. maj 2016.pdf

Udbudsbetingelser - offentligt udbud af faglig bistand og facilitering 4. maj 2016 - final.pdf

Kontrakt - faglig bistand.pdf

Bilag 1 Forbeholdsliste.DOCX

Bilag 2 Tilbudsliste.DOCX

Bilag 3 Opgavebeskrivelse.pdf

Bilag 4 ESPD - SØV.pdf

Bilag 5 Vejledning det fælles europæiske udbudsdokument.PDF

Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt

Besvarelse af spørgsmål modtaget til og med den 23. maj 2016 FF.pdf

Udbudsbetingelser - følgeforskning 4. maj 2016.pdf

2016/S 096-171800 Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger -Tjenesteydelser

Ændring af tekst i udbud om følgeforskning.pdf

Kontrakt - følgeforskning.pdf

Bilag 1 Forbeholdsliste.docx

Bilag 2 Tilbudsliste.docx

Bilag 3 Opgavebeskrivelse.pdf

Bilag 4 ESPD - følgeforskning.pdf

Bilag 5 Vejledning det fælles europæiske udbudsdokument.PDF

Projekt Rummelig imidt

Projektsekretariatet ApS (De 10 LO sektioner i Regionerne i Midtjylland) er blevet valgt som operatør til at gennemføre projektet Rummelig imidt.

LO sektionerne besluttede at ansøge om operatørrollen på baggrund i LO´s love og et ønske om at være med til at udvikle nye metoder til at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, kommuner, region og stat. Der henvises i øvrig til LO’s love § 2 stk. 3, Danmarks Riges Grundlov § 75 og FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) artikel 23.

LO’s love § 2, stk. 3
LO vil også arbejde for udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet, og for at nedbryde den negative sociale arv.

Danmarks Riges Grundlov § 75 Stk. 1.
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 23.
Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
 

 

skattely 720.jpg

Skattesnyd er et angreb på vores Danmark!

Gør din pligt og kræv din ret! Sådan lyder et gammelt motto for arbejderbevægelsen, og det er en af grundstenene i det danske samfund. Vi arbejder, betaler skat og bidrager til fællesskabet, og til gengæld støtter fællesskabet os, hvis vi bliver syge, ramt af arbejdsløshed eller ikke kan klare os selv. Det er hverdags-solidaritet, og det er den mørtel som får vores samfund til at hænge sammen.

Desværre er der en økonomisk elite, som blot nasser på andres slid. På trods af, at de er nogle af de mennesker, som har allermest, vil de kun biddrage med mindst muligt. Det er usolidarisk, det er kriminelt og det skal stoppes øjeblikkeligt!

En udregning viser, at der på globalt plan er ca. 39.000.000.000.000 kr. i skattely. Det svarer til ca. 116 gange Danmarks BNP eller 1772 Storebæltsbroer, 6141 supersygehuse, 35.454 kampfly eller 55.714 Cristiano Ronaldoer.

Desværre ser samfundet aldrig en øre af de penge, før vi tør sætte hårdt ind imod de finansielle terrorister, der blot kræver og aldrig gør deres pligt.

Ole Christiansen
Formand for LO-Aarhus


 

BESØG PÅ AARHUS TECH

Der er plads til endnu flere dygtige unge håndværkere, kokke og grafiske designere på Aarhus Tech. LO Aarhus havde taget initiativ til et besøg på Aarhus Tech med borgmester Jacob Bundsgaard og LO formand Ole V. Christiansen. De blev modtaget og vist rundt på skolen af direktør Annette Lauersen, Vice direktør Lasse Munk Madsen og bestyrelsesformand for Aarhus Tech og formand for 3F TLB Peter Bæk. Formålet var at give et tidsbillede af situationen for et af de hotteste emner, nemlig bestræbelserne på at sikre at flere unge søger en erhvervsuddannelse.

Tak til alle de dedikerede unge lærlinge, elever og engagerede lærere for en flot modtagelse.

309CCB91-381B-432C-AE09-B46A934C8C4A.JPG

 

LOGO-SOCIAL KLAUSUL.png

 

 

kommuner-aarhus.jpg

kommuner-skanderborg.jpg

kommuner-odder.jpg

kommuner-samsø.jpg                                   250px-region-midtjylland.jpg

Politiske aftaler i Aarhus- og Skanderborg kommuner

Aarhus: Fokuspunkter til Kommunevalg 2013 og samarbejde i valgperioden 2013-2017 i Aarhus. Aftale indgået november 2013 mellem LO Århus og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Aarhus. (hent)

Skanderborg: LO Skanderborg og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Skanderborg Kommune er enige om at arbejde for gennemførelse af nedennævnte punkter frem mod Kommunevalg 2013 og i valgperioden 2013-2017. (hent)