Velkommen til LO Aarhusfacebook_lo_aarhus.png

Vi er paraplyorganisation for 25 fagforeninger i Aarhus, Samsø, Skanderborg og Odder Kommuner.
Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 86 12 92 55 eller på e-mail lo@lo-aarhus.dk

Repræsentantskabsmøde mandag d. 23. marts 2015 kl. 18.00

Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1   8000 Aarhus C.

Skærmbillede 2015-03-16 14.31.59 (2).png

 

Dagsorden til Repræsentantskabsmøde (download)

Beretning (download)

 

Forslag

5. -Referat af LO Århus rep møde referat 31. marts 2014.docx

6. -vedtægter i skema rep 2015.doc

8. -Kommissorium for bestyrelsen i LO Århus.docx

7. -følgebrev vedtægtsændringer.docx

7a. -LO Århus bestyrelse 2015.docx

9. -Forslag fra LO Århus - Kontingent.docx

10. -Forslag fra HK Østjylland- Repræsentantskabsmødet 2015.docx 

Gratis socialrådgivning i Skanderborg          

 

Alle medlemmer af LO fagforeningerne i Skanderborg kan få gratis hjælp inden for nedenstående områder med relation til jobcentret:

 

- Lovgivning
- Udformning af klager
- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Familieafdeling
- Oversættelse af skriv fra myndigheder
- Bisidder ved møder med forvaltningen
- Øge forståelse og viden om de krav der stilles til sygemeldte

 Hvem: LO's socialrådgiver Susanne Gregersen 

Hvor: hos FOA på Villavej 7 i Skanderborg
Hvornår: tirsdag i ulige uger mellem klokken 16.00 og 18.00 i ulige uger.

Du kan få mere info og lave aftaler ved henvendelse i din fagforening.

Du er også meget velkommen til at kontakte Susanne Gregersen på telefon 25 11 82 88 for aftale.

 

Venlig hilsen

LO Skanderborg

Politiske aftaler i Aarhus- og Skanderborg kommuner

 

Aarhus: Fokuspunkter til Kommunevalg 2013 og samarbejde i valgperioden 2013-2017 i Aarhus. Aftale indgået november 2013 mellem LO Århus og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Aarhus. (hent)

Skanderborg: LO Skanderborg og Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Skanderborg Kommune er enige om at arbejde for gennemførelse af nedennævnte punkter frem mod Kommunevalg 2013 og i valgperioden 2013-2017. (hent)

140302_Lille_format.jpg